Plan voor zevenhonderd zonnepanelen op dak van Noorderstation

Buurtvereniging Noorderplantsoen in de stad heeft een plan bedacht om de buurt in 2024 energieneutraal te laten zijn. Dit moet lukken door bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen op het dak van het Noorderstation.
Kleine daken

'Buurtbewoners kunnen daar dan aandelen in kopen en stroom afnemen', vertelt Harry van Ommen van de buurtvereniging. Carla Velthuis van het Groenste Buurt-team vertelt hoe het idee is ontstaan: 'We wonen in een oude buurt met kleine daken en niet iedereen woont gunstig ten opzichte van de zon. Daarom zochten we een pand waar veel zonnepanelen op kunnen liggen. We hebben verschillende gebouwen in de buurt bekeken en met eigenaren overlegd, maar dat leverde niks op. Toen kwamen we bij het Noorderstation en dat lijkt nu te lukken'.

ProRail

De buurtvereniging heeft het plan voorgelegd aan ProRail, de eigenaar van het station. Die is enthousiast. ProRail heeft als doel om in 2030 zijn eigen elektriciteit opwekken. Het bedrijf is daarom al bezig om op geschikte stationsdaken, fietsenstallingen en perronoverkappingen zonnepanelen te leggen. Het Noorderstation zou in dat rijtje passen.
Op het dak van het Noorderstation zouden zevenhonderd panelen kunnen liggen. Het is nog niet duidelijk hoeveel bewoners daar gebruik van kunnen maken, omdat ProRail zelf ook stroom wil afnemen.