Ondanks beschikbare ruimte weigert Stad drie nieuwe coffeeshops

© Kesneme / Flickr Creative Commons
Het Groninger gemeentebestuur heeft drie aanvragen voor coffeeshops afgewezen. De shops wilden zich gaan vestigen aan de Noorderhaven, Zuiderdiep en de Steentilstraat. Maar het college weigerde dat.
De locaties die de ondernemers op het oog hadden voldoen niet aan de eisen die de gemeente stelt. 'Het heeft te maken met planologische redenen,' aldus burgemeester Den Oudsten.
Er is overigens wel ruimte voor nog drie coffeeshops in de stad. Op dit moment zijn er 11, er kunnen zich 14 vestigen. 'Er ligt op dit moment ook nog een aanvraag, maar voor welke locatie dat is zeg ik niet', besluit de burgemeester.