Witte dumpkonijntjes mogen paar weken uitrusten

Het gaat goed met de witte konijntjes die dinsdag zijn gedumpt in Nationaal Park Lauwersmeer. Ze verblijven momenteel in konijnenopvang Marijke in Eastermar.
Gespecialiseerd

'Ze blijven sowieso drie weken in de opvang om te acclimatiseren', zegt Henri Hageman van dierenopvang Adventure in Kootstertille. Daar werden de konijnen dinsdag binnengebracht. Omdat het om een grote groep gaat, zijn ze vervolgens overgebracht naar een gespecialiseerde opvang.
Hageman: 'Komende dinsdag checkt een dierenarts ze nog een keertje en dan wordt er een plan gemaakt om alle konijnen te vaccineren en de rammelaren te castreren.'

Drie weken rust

De achttien 'ukkies', zoals Hageman de kleine konijntjes noemt, zijn twee weken oud. De overige konijnen zijn ouder. De leeftijdsgrens om te worden geadopteerd, is acht weken. Vanaf die leeftijd worden ze ter adoptie aangeboden.
'Het is heftig geweest voor de konijnen. Eerst werden ze gedumpt, daarna in een reismand vervoerd en vervolgens zijn ze nog uitgebreid onder handen genomen bij de opvang voor controle.'

Makkelijk doelwit

Hageman: 'Witte konijnen komen in het wild niet voor. Dumpen is überhaupt not done, maar deze soort had sowieso geen schijn van kans. Ze zijn een makkelijk doelwit en dat geeft angst bij de konijnen'.

Veel telefoontjes en mails

Bij zowel de dierenopvang in Kootstertille als de konijnenopvang in Eastermar stond de telefoon roodgloeiend en stroomde de mailbox over. 'Het heeft veel stof doen opwaaien. Het is mooi dat er hierdoor aandacht is voor alle konijnen die in de opvang zitten.'

Dierenpolitie zoekt de eigenaar

Wie er achter het dumpen van de dieren zit, is nog onduidelijk. Diverse mensen hebben zich bij de politie gemeld met tips die richting de konijnendumper zouden leiden. De dierenpolitie onderzoekt deze tips.