Vijf vragen over immateriële schade

© Jos Schuurman/FPS
De rechtszaak over immateriële schade is vorige week weliswaar gewonnen, maar de pakweg honderd gedupeerden die voor een vergoeding van de NAM in aanmerking komen hebben daarmee nog lang geen duidelijkheid over hun vergoeding.
Laat staan dat ze die op hun rekening hebben gekregen. En dat geldt des te meer voor de misschien duizenden inwoners die niet hebben geprocedeerd, maar die ook immaterièle schade hebben geleden.
Advocaat Pieter Huitema, die in deze zaak de gedupeerden vertegenwoordigt, zet de antwoorden op vijf veel gestelde vragen op een rij

Wanneer heb je immateriële schade?

'Immateriële schade betekent eigenlijk schade die geen vermogensschade is. Je moet daarbij denken aan letselschade waarbij je bent aangetast in je persoon. De vergoeding die je daar voor kunt claimen heet smartengeld.
De immateriële schade in het aardbevingsgebied bestaat uit de aantasting van het woongenot enerzijds en psychische klachten (ondersteund met een verklaring van een arts) anderzijds.
De aantasting van het woongenot bestaat uit een samenspel van factoren waardoor de mensen in het aardbevingsgebied gedurende een bepaalde tijd niet het woongenot hebben gehad dat anderen wel hebben die in een gebied leven waar geen aardbevingen voorkomen.'

Wie bepaalt hoe hoog die is?

'Deskundigen in combinatie met bestaande jurisprudentie uit (enigszins) vergelijkbare zaken. De hoogte zal afhangen van verschillende factoren en zal in het ene geval meer zijn dan in een ander geval.
De rechter heeft in het vonnis een aantal factoren genoemd die van belang zijn bij de bepaling van de omvang van de schade. Te denken valt aan vragen als: Hoe lang woont iemand al op die plek? Hoe veel bevingen zijn er in de regio geweest? Heeft de woning fysieke schade? Heeft de woning waardevermindering?'

Wie komt er voor in aanmerking?

'De rechter heeft geoordeeld dat je voor smartengeld in aanmerking komt wanneer je woonachtig bent in/op het Groninger veld (het gasveld) waar regelmatig aardbevingen voorkomen en fysieke schade is geleden.
Dat is in feite het bekende aardbevingsgebied in de provincie Groningen en de fysieke schade hoeft niet per se aan je eigen woning te zijn: het feit dat woningen in jouw buurt ook schade vertonen zegt genoeg.
Het is een persoonlijke vordering; deze geldt per persoon, dus niet per woning. De rechter heeft geoordeeld dat de stad Groningen (nog) niet in aanmerking komt voor deze vergoedingen, omdat daar niet met enige regelmaat bevingen zouden zijn te voelen.'

Wat is het belang van deze uitspraak voor andere  Groningers met immateriële schade?

'Naast de personen die de rechtszaak aanhangig hebben gemaakt, kunnen alle personen die woonachtig zijn in het aardbevingsgebied deze schade claimen bij de NAM. Dat zal uiteindelijk ook via de rechter moeten worden gedaan.'

Wat moeten die nu  doen?

'Men kan zich aanmelden via www.aardbevingen.nl. Een team van gespecialiseerde advocaten van De Haan Advocaten dient de claims zo veel als mogelijk per groep in bij de NAM of de rechter.
De kosten bedragen € 50,- per geval. Kosten als griffierechten en deskundigenkosten kunnen de advocaten op de NAM verhalen.
Het doel is om tot een schikking met de NAM te komen, zodat lange procedures kunnen worden voorkomen. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dan worden deze kosten allemaal vergoed.
Men kan het ook zelf doen, maar dan mis je het voordeel van de kosten, kennis en ook zul je als individu minder snel aan de onderhandelingstafel komen dan met een groep.'