Gaan Stadjers per kilo afval betalen?

© FPS / Jos Schuurman (bewerkt)
Nog niet alle politieke partijen in de stad zijn eruit als het gaat om het bedrag dat inwoners van Groningen betalen voor afval. Eén van die partijen is eenmansfractie 100% Groningen. Die houdt maandagavond een informatieavond om haar standpunt te bepalen.
Op dit moment betalen Stadjers een vast bedrag voor hun afval. De hoogte van de rekening hangt af van het aantal personen dat op een adres woont. Bij de overstap naar het systeem
diftar
wordt per hoeveelheid afval betaald. Hoe meer afval, hoe hoger de rekening. Door je afval te scheiden, kan je dus de afvalrekening naar beneden brengen.

Jarenlange discussie

De discussie over het nieuwe afvalsysteem, wordt waarschijnlijk 29 maart beslist tijdens de raadsvergadering van de gemeente Groningen.
Die discussie loopt al enige jaren. Eind 2015 werd het te nemen besluit uitgesteld omdat er nog teveel onduidelijkheid was.
De Stadspartij kwam toen met aanpassingen van het plan. Die vond dat er aan het vorige voorstel te veel onduidelijkheden kleefden. Meerdere partijen bestuderen nu het nieuwe voorstel om tot een standpunt te komen.

100% Groningen

Marjet Woldhuis van 100% Groningen heeft dus een informatieavond georganiseerd om haar standpunt te bepalen. Woldhuis zat in het verleden namens de Stadspartij in de raad. Toen was ze tegen de invoering van diftar. Nu wil ze dus opnieuw haar standpunt bepalen.
'Door per zak of per kilo af te rekenen is er een financiële prikkel om te scheiden. Maar kan iedereen wel scheiden?'

Meer twijfels

Maar niet alleen Woldhuis twijfelt over haar besluit. ChristenUnie, CDA en de Stadspartij willen het nieuwe collegevoorstel nog bespreken met hun fractie. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66 en oppositiepartij Partij voor de Dieren zijn in elk geval voor de invoering van diftar.

Verdeeldheid in college

Niet het gehele college is voor de invoering. PvdA is tegen. Ze willen eerst meer voorlichting geven over het scheiden van afval. De partij denkt dat de stad nog niet toe is aan het scheiden van afval. Mede door de ongelijkheid.
'Inwoners van Groningen-Zuid met een grote tuin en dus twee afvalbakken hebben meer ruimte om hun afval te scheiden dan iemand die in een flatje in De Hoogte woont', aldus raadslid Jan Pieter Loopstra. Samen met de PvdA gaan in elk geval ook SP en Student en Stad tegenstemmen.
29 maart zal er dus meer duidelijkheid komen. De informatieavond van 100% Groningen is maandag 13 maart vanaf 19:30 uur in wijkcentrum Trefpunt in de wijk Beijum in de stad.