Gemeenten willen zes miljoen voor banen in aardbevingsgebied

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Minister Asscher van Werkgelegenheid moet zes miljoen euro beschikbaarstellen voor het scheppen van duizend banen in het aardbevingsgebied. Dat willen de twaalf bevingsgemeenten, provincie, Nationaal Coördinator, CVW, NAM en Arbeidsmarktregio Groningen.
Het geld moet ervoor zorgen dat de werkgelegenheid in het aardbevingsgebied naar werkzoekende en werkgevers in de omgeving gaat. Daar zijn juli 2016 al afspraken over gemaakt tussen Asscher en de partijen in de regio.

Schatting

De betrokken partijen hebben die afspraken nu concreet ingevuld. Zo is er een zogeheten regionale inloopkalender gemaakt waarop te zien is wanneer welke klus voor aanbesteed. De bedoeling is dat een percentage van alle aanbestedingsbedragen wordt ingezet om lokale werkzoekenden aan werk te helpen.
Op basis van de regionale inkoopkalender en de verwachte werkzaamheden van het Centrum Veilig Wonen is een voorzichtige schatting van de omvang van het werk gemaakt. De verwachting is dat het werk de komende vier jaar voor minimaal 1000 werkzoekenden een baan oplevert.

Bijstand

De betrokken partijen gaan ervan uit dat in ieder geval 500 personen die nu afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering na een opleiding aan het werk kunnen. In veel gevallen is een investering in de vorm van een opleiding en begeleiding noodzakelijk.
Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond: 'De ambitie van onze regio is om de achterstand in werk en arbeidsparticipatie om te buigen en een kwantitatieve en kwalitatieve impuls te geven aan de eigen arbeidsmarktregio. Om dit mogelijk te maken is de hulp van de minister van SZW wenselijk.'

Vrijheid

Er wordt niet alleen om 6 miljoen euro gevraagd. De samenwerkende gemeenten willen ook de vrijheid in regelgeving om dat geld zo goed mogelijk in te zetten om de extar banen te scheppen.