Congres over hiaten in meetnet aardbevingsgebied

© queenkv / flickr
'Mazen in het meetnet.' Dat is de titel van het symposium dat op 1 april in Middelstum wordt gehouden.
Het is een initiatief van het Onafhankelijk Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM). Die organisatie vindt dat de instanties die nu de Groninger bodem monitoren veel te eenzijdig en niet onafhankelijk.
Het gaat daarbij om het KNMI, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de NAM.

Sterktes bevingen

'Deze instanties werken nauw samen en bepalen de sterkte van aardbevingen en bodembewegingen, de ligging van epicentra en de risico's voor de bewoners. Sterktes van bevingen worden gecorrigeerd, iedere beving vindt steevast plaats op 3 km, epicentra worden niet juist gelokaliseerd en risico's worden positief ingeschat,' aldus de kritiek van het kennisplatform.
Tijdens het congres geven onafhankelijk deskundigen hun visie hierop. Het gaat onder meer om Reinier Brongers van het Groningse meetsysteem StabiAlert en Stef van der Ziel van het open-data platform Open Seismic Sensor Grid (OSSG).
Ook is onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag present. Hij sloeg recent alarm over de stijging van het grondwater in het aardbevingsgebied.