Instanties faalden bij hulp verdachten moord Jesse van Wieren

Hulpverlenende instanties in de gemeente De Marne hebben grote steken laten vallen bij de begeleiding van twee cliënten, die verdacht worden van de moord op Jesse van Wieren in Leens. Tot die conclusie komen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de gemeentelijke toezichthouder.
De instanties hebben onvoldoende samengewerkt, blijkt uit onderzoek van de inspectie. Ook ontbrak het aan een gezamenlijk actieplan van alle zorgaanbieders en ook andere betrokken instanties als de politie en de gemeente. Verder liet de onderlinge communicatie te wensen over.

Diepe sporen

De dood van Jesse van Wieren rond de jaarwisseling 2015/2016 heeft diepe sporen achtergelaten in Noord-Groningen. Na dagenlange zoektochten in en om Kloosterburen, werd zijn lichaam uiteindelijk gevonden in een tuin achter een woning in het dorp.
Vervolgens werden een 25-jarige man en zijn 27-jarige vriendin als verdachten aangehouden. Zij hadden verslavings- en psychiatrische problemen. De man was door zorgverlener Keroazie ondergebracht in het huis in Kloosterburen, waar Jesse is gevonden. Zijn vriendin was daar cliënt.

Begeleiding

De inspectie concludeert dat er veel is misgegaan bij de begeleiding van het duo. Dat wordt alle betrokken hulpverlenende instanties zwaar aangerekend.
Daarbij gaat het om Keroazie, La Hacienda, Ter Wille en Verslavingzorg Noord-Nederland (VNN). 'Geen van de betrokken professionals of een andere hulpverlener had de rol van regisseur met de bijbehorende taken en bevoegdheden. Een gezamenlijk actie- en veiligheidsplan ontbrak van alle zorgaanbieders en politie en de gemeente', wordt geconcludeerd in het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Geen zorg meer

Een van de verdachten kreeg een half jaar voor de dood van Jesse geen zorg meer. De inspectie vindt dat er door de betrokken instanties 'onvoldoende is opgetreden om de cliënt te laten behandelen'.
Huiselijk geweld tussen de beide verdachten is ondanks signalen en een concrete melding niet goed opgepakt door Keroazie, vindt de inspectie.
Verder wordt er op gewezen dat Keroazie en La Hacienda zich in het verleden niet richtten op cliënten met complexe verslavingsproblemen. 'Ze hebben cliënten in zorg genomen, terwijl ze daarvoor niet het juist geschoolde personeel in huis hadden,' vindt de inspectie.

Gemotiveerde medewerkers

Wel wordt opgemerkt dat bij alle vier betrokken instanties 'zeer gemotiveerde en betrokken zorgverleners' werken.
Wat de rol van de gemeente De Marne betreft zet de inspectie vraagtekens bij de methode van de indicatie van mensen die zorg nodig hebben. Ook is er twijfel over het vergoedingssysteem.

Aanbevelingen

De inspectie komt met een fiks aantal aanbevelingen voor de betrokken zorginstellingen. Zo moet er beter samengewerkt worden. Ook moet het personeel geschoold worden op het gebied van 'zorgmijdend gedrag'. Verder dient de onderlinge communicatie te worden verbeterd. De inspectie gaat toezien op de uitvoeringen van de aanbevelingen.
De gemeente krijgt het advies een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar wat de rol was van andere instanties, die niet bij dit onderzoek waren betrokken. Daarbij gaat het onder meer om de politie en het buurtplatform.

Lees ook:
- Zaak Jesse van Wieren eind mei inhoudelijk voor de rechtbank
- 'Ruzie over drugs werd Jesse van Wieren fataal'
- Advocaten: 'Moord Jesse van Wieren was noodweer'
- Justitie: verdachten werkten volledig mee aan reconstructie Kloosterburen
- Kloosterburen wil cliënten Keroazie tijdelijk het dorp uit hebben