De Marne betreurt falen van hulpverleners moordverdachten Jesse van Wieren

De gemeente De Marne betreurt het dat hulpverlenende instanties steken hebben laten vallen bij de bij de begeleiding van twee cliënten, die verdacht worden van de moord op Jesse van Wieren in Leens.
'Het is triest om te constateren dat de zorg verlenende instanties op een aantal onderdelen toch tekort zijn geschoten', vertelt burgemeester Koos Wiersma.

Belangrijke leerpunten

De uitkomsten van het onderzoek, dat is gedaan door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de gemeentelijke toezichthouder, bevat volgens de burgemeester belangrijke leerpunten.
Zo is volgens de inspectie de indicatie methode van de gemeente niet goed voor mensen die zorg nodig hebben. 'Dat is een manier van werken die wij hebben gehanteerd in 2015. En die is in 2016 al aangepakt', vertelt burgemeester Koos Wiersma.

Beter beleid

Ook zou de gemeente een beter beleid kunnen opstellen voor mensen die specialistische zorg nodig hebben. 'In samenwerking met andere gemeente zullen we moeten kijken hoe we hier beter beleid voor kunnen maken'.

Communicatie

De onderlinge communicatie en samenwerking tussen de zorgaanbieders was ook niet goed volgens het onderzoek. Of de gemeente daar een verbeterende rol in had kunnen spelen wordt nog nader bekeken door de gemeente.

Rol van politie?

Ook wordt de gemeente aanbevolen om de rol van de politie en het buurtplatform te onderzoeken. Die zijn niet meegenomen in het rapport van de inspectie. 'Dat gaan we uitvoeren en onafhankelijk laten onderzoeken. De aanbevelingen uit het rapport nemen we ons zeer ter harte. Daar gaan we uitvoering aan geven.'