Gas terug in Borgerswold en Borgerspark

© Twitter
De gemeente Veendam schroeft de maximum toegestane snelheid in recreatiepark Borgerswold en woonwijk Borgerspark terug. Straks mogen automobilisten daar nog maar 30 kilometer per uur.
De gemeente wil uiteindelijk overal in de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 instellen. Doel is overlast te voorkomen.

Maatregelen

Vorig jaar al nam Veendam maatregelen in Borgerswold om overlast door hardrijders te voorkomen. Zo werd de weg Flora gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Maar dat hielp niet, zo concludeerde de gemeente.
Daarom worden nu, om de maximumsnelheid omlaag gaat, ook snelheidsremmende maatregelen genomen. Denk daarbij aan de aanleg van drempels. De werkzaamheden beginnen zodra de inzagetermijn van deze plannen voorbij is.