Meer windmolens bij Delfzijl: 'Ik wil niet in een open gevangenis wonen'

'Ik ben te jong om dertig jaar lang tegen die windmolens aan te kijken. Deze plannen brengen veel emoties en woede met zich mee.' Dat zegt Marion Schuitema, één van de omwonenden van windpark Delfzijl Zuid. Ze bezocht dinsdag de informatieavond in Nieuwolda over de uitbreiding van het windpark.

Zestien nieuwe turbines

Schuitema was niet de enige. In dorpshuis 't Trefpunt kwamen zeker 150 mensen bijeen. De avond werd georganiseerd omdat er onrust is over de komst van zestien nieuwe windturbines vlak bij het dorp.

Nog geen kilometer

Windpark Delfzijl Zuid telt momenteel 34 windmolens. De gemeente en projectontwikkelaar Ventolines willen daar zestien turbines bijplaatsen van 100 tot 136 meter hoog. Deze nieuwe windmolens komen op nog geen kilometer afstand van sommige omwonenden.

Compensatie

Enkele tientallen buren van het windpark hebben eerder al boze brieven gestuurd naar de gemeente Delfzijl en de projectontwikkelaar. Ze willen niet dat de windmolens er komen. En als ze toch komen, dan willen de omwonenden daarvoor gecompenseerd worden.

Open gevangenis

Schuitema: 'We willen het liefst een regeling om de waardedaling van onze huizen op te vangen. Want we willen niet in een soort open gevangenis wonen, dat we onze huizen niet kwijtraken omdat er zulke hoge windmolens in onze achtertuin staan.'

Gebiedsfonds

Ventolines wil jaarlijks vijftigduizend euro in een gebiedsfonds stoppen. Bewoners van de verschillende dorpen mogen beslissen wat ze daarmee doen, bijvoorbeeld een parkje of een fietspad aanleggen.

Compensatie

Daarnaast praat de projectontwikkelaar met de directe omwonenden over financiële compensatie. Ventolines wil daar zelf niks over kwijt, maar bronnen melden dat er na twee gesprekken een aanbod ligt van duizend euro per huishouden per jaar. Of de omwonenden daarmee akkoord gaan, is nog niet duidelijk.

Petitie

De stichting Oldambt Windmolenvrij houdt een petitie tegen de komst van de windmolens. Na de infoavond zijn er enkele tientallen handtekeningen bij gekomen. De stichting stond er expres niet met grote spandoeken en protestborden: 'We willen niet opereren als actiegroep. In Meeden zijn akelige dingen gebeurd. Dat is niet de manier waarop we met elkaar om moeten gaan. Je moet met elkaar praten, want als er geen tegengeluid is, weet je zeker dat ze er komen.'

Nog meer windmolens

Omwonenden konden ook vragen stellen aan gedeputeerde Nienke Homan. Niet alleen de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid staat op het programma; bijna gelijktijdig moeten ook de windparken Geefsweer en Oosterhorn worden gebouwd, allemaal onder de rook van Delfzijl. In totaal komen er bijna vijftig windmolens bij. Niet niks, ziet ook de gedeputeerde.

Zorgen wegnemen

'Het landschap gaat veranderen. Maar dat moet ook om klimaatverandering tegen te gaan en de gaswinning te verminderen. Zo'n avond is belangrijk om de zorgen van mensen weg te nemen. En je ziet: als je mensen spreekt en weet wat de wensen zijn, dan levert dat heel veel op.'
Dit voorjaar wil de gemeente Delfzijl het bestemmingsplan aanpassen om de komst van de windmolens te realiseren. Als de plannen doorgaan, worden de turbines in 2019 geplaatst.