Les geven en ouderen verzorgen in één complex, kan dat?

De scholen Tiggeldobbe en De Piramiden en verpleeghuis De Twaalf Hoven weten het zeker. Zorg en onderwijs kunnen elkaar versterken.
Er moet een nieuw complex komen in Winsum waar deze combinatie een nieuwe plek krijgt. Donderdagavond was er een bijeenkomst voor ouders.

Les in oude ambachten

Het gebouw heeft al een naam. De Tirrel. Kinderen en ouderen gaan samenwerken. 'Vrijdagmiddag haken en breien, les in oude ambachten, wie weet', grapt een ouder die positief over de plannen is. 'In kleine groepjes de ouderen bezoeken en samen dingen doen kan prima'.
'Kinderen en ouders samen in een complex kan prima', vertelt Jaap Rosema, directeur van de Tiggeldobbe. Ruimtes in het gebouw worden voor alle gebruikers toegankelijk zodat er een natuurlijk contact ontstaat. 'Een school blijft een school maar als er dingen samen kunnen dan gaan we die doen. Leren met en van elkaar.'

Onthulling

Onder het toeziend oog van de ouders en een aantal leerlingen werd het logo van de Tirrel bekend gemaakt. Ook zongen ouderen samen met de kinderen een nieuw lied dat voor de samenwerking geschreven is.