Groninger reddingsbrigade klopt aan bij gemeentes

© Flickr/Dietmut Teijgeman-Hansen (Creative Commons)
De Groninger reddingsbrigade vraagt de gemeentebesturen in onze provincie om geld om twee van hun schepen en hun organisatie overeind te houden.
Het gaat om een eenheid van de Nationale Reddingsvloot die wordt ingezet bij rampen en overstromingen.

Verantwoordelijkheid naar Veiligheidsregio

Tot voor kort werd die reddingsvloot door het Rijk gefinancierd, maar die verantwoordelijkheid ligt nu bij de provinciale Veiligheidsregio's. Een aantal daarvan heeft al laten weten geen geld over te hebben voor deze reddingsbrigade. In Groningen is er nog geen besluit over genomen.
De Groninger reddingsbrigade heeft 225 leden, onder wie 35 actieve lifeguards. De boten liggen gereed om in de binnenwateren in actie te komen bij overstromingen of dreigende dijkdoorbraken.

Financiering

'We maken ons zorgen over de financiering', zegt voorzitter Peter Stuit van de Groninger reddingsbrigade. 'Als de Veiligheidsregio's ervoor kiezen om eigen middelen in te zetten, dus eigen brandweerboten, dan moeten wij onze boten inleveren of zelf gaan financieren. Dat wordt heel moeilijk voor een vrijwilligersorganisatie.'

'We zijn er niet gerust op'

Stuit denkt ongeveer 28.000 euro nodig te hebben. Inmiddels zijn er brieven verstuurd naar de gemeenteraden, maar die hebben nog niet geleid tot een oplossing. 'Wel vindt men het raar om deze investeringen weg te gooien, want de boten zijn er en de mensen zijn er. Volgende week vrijdag staat dit op de agenda in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio. We zijn er niet gerust op.'