Veendammer basisscholen overwegen samen over te gaan op continurooster

Alle basisscholen in Veendam bekijken de mogelijkheid om samen over te gaan op een continurooster.

Bij zo'n rooster blijven kinderen tussen de middag op school voor een korte pauze en zijn ze 's middags eerder vrij. De directeuren van de acht basisscholen in Veendam en een school in Wildervank hebben afgesproken hier serieus naar te kijken.

Allereerste school
Jenaplanschool In de Manne in Veendam was in begin jaren negentig de eerste basisschool in Nederland die afstapte van het traditionele rooster met een lange middagpauze.

Kinderen eten op school een broodje en zijn om half drie vrij; op woensdag is dat om half één.

Vijf-gelijke-dagen
In de Manne wil nu samen met alle andere basisscholen in Veendam nog een stap verder gaan: een vijf-gelijke-dagen-model, waarin de vrije woensdagmiddag vervalt. De kinderen gaan dan elke dag naar school van 8.30 tot 14.00 uur, met daarin een middagpauze van een half uur.

Belangrijkste voordeel is volgens directeur Alex Otten dat de kinderen elke dag hetzelfde ritme hebben en leerkrachten meer tijd voor voorbereiding en overleg.

Samen kiezen
Door het met alle scholen samen te doen zouden ook muziek- en sportverenigingen profiteren.

De druk op de woensdagmiddag verdwijnt. Omdat kinderen ook op de andere dagen vroeger vrij zijn, kunnen ze ook op die dagen naar bijvoorbeeld pianoles.

Nog niet zo makkelijk
Duidelijk is al wel dat de Veendamse scholen in elk geval niet tegelijk overgaan op het continurooster. In de Manne wil het liefst in januari 2018 over, maar ze zijn niet allemaal al zover. Directeur Johan van der Mark van De Braskörf: 'We willen ons eerst verdiepen in de voor-en nadelen.'

Op De Braskörf hebben kinderen nu nog een middagpauze van anderhalf uur en verreweg de meesten gaan dan naar huis. De school wil eerst met het personeel overleggen en een enquête houden onder ouders over het draagvlak. 'Daarna gaan we pas een beslissing nemen.'

Discussie
Onder ouders en personeel leidt het al dan niet invoeren van een continurooster vaak tot discussie. Als kinderen eerder vrij zijn, moeten ouders langer opvang regelen voor de middagen. Deze opvang is vaak duurder dan de kosten voor het eventuele overblijven op school.

Veelgehoord argument is ook dat het juist goed is voor kinderen om tussen de middag even thuis te zijn. Ouder Wouter Bouwhuis: 'Het bevalt ons wel heel goed dat ze thuiskomen en even de tijd hebben om weer te acclimatiseren voordat ze naar school toegaan.'

Anderen zien voor kinderen vooral voordelen. Een korte middagpauze in de eigen klas zou rustiger dan de nu vaak hectische overblijf. Heen en weer naar huis ervaren sommigen ook vooral als gehaast. Ouder Paul Kientz: 'Het is voor de kinderen wel leuk dat ze thuiskomen, maar de tijd gaat heel snel.'

Leerkrachten
Voor leerkrachten betekent een continurooster dat ze hun middagpauze grotendeels kwijtraken. Er is dan geen opvang meer door overblijfmoeders of opvangmedewerkers, maar de leerkrachten zelf moeten met de kinderen een broodje eten. Het tweede kwartier mogen de kinderen spelen, onder toezicht van een van de leerkrachten.

De Braskorf-juf Marion Wessels zit al dertig jaar in het vak en gaat al dertig jaar naar huis voor een broodje. 'Ik vind het heerlijk er even tussenuit te zijn. Dan ben ik weer lekker fris.' Ze vindt het lastig om een mening te hebben over een continurooster. 'Hoe het voelt om dat niet meer te hebben kan ik niet zeggen.'

En hoe nu verder?
In juni bespreken de directeuren van de negen scholen hoever ze zijn. Alex Otten: 'We houden elkaar op de hoogte en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.'

Steeds meer
De laatste jaren stappen steeds meer scholen af van het traditionele rooster. Uit landelijke cijfers van DUO Onderzoek blijkt dat in het schooljaar 2011-2012 meer dan driekwart van de scholen nog een lange middagpauze had; dat is inmiddels gedaald tot de helft. Bijna een kwart gebruikt het continurooster en één op de zes hanteert het vijf-gelijke-dagen-model.

Uit een inventarisatie van RTV Noord blijkt dat bijna veertig procent van de basisscholen in onze provincie inmiddels een continurooster heeft.

Lees ook:
- Nieuw lesrooster De Coepel voorlopig geparkeerd
- Ouders boos over verandering lesrooster
Meer over dit onderwerp:
VEENDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws