Provincie heeft vraagtekens bij begroting Haren, maar gaat akkoord

De provincie heeft de begroting van Haren goedgekeurd, maar heeft wel enkele op- en aanmerkingen. Er wordt getwijfeld of de bezuinigen gehaald gaan worden omdat de bezuinigingen van vorig jaar ook niet zijn gehaald.

Financieel wethouder Mathilde Stiekema van Haren laat weten dat ze nog niet officieel door de provincie is ingelicht over het oordeel.

Haren wacht op antwoord
De gemeente Haren zat al enige tijd te wachten op het oordeel van de provincie. Het gaat om de begroting van 2017. Haren vond dat de provincie teveel tijd nam om tot een oordeel te komen.

Het gemeentebestuur wil met de begroting van dit jaar, maar ook met de meerjarenbegroting aantonen dat ze financieel gezien meer vet op de botten kunnen krijgen. Dat zou er dan weer voor moeten zorgen dat Haren een zelfstandige gemeente kan blijven.

Begrotingsoverschot
Voor 2017 wil Haren een begrotingsoverschot van ruim 1 miljoen euro creëren. In 2020 moet er een plus zijn opgebouwd van 7,6 miljoen euro. Dat bedrag willen ze bij elkaar krijgen door te bezuinigen, maar ook door verhogingen door te voeren op bijvoorbeeld de OZB.

Vorige bezuinigingen
In 2016 was Haren voornemens om ruim 8 ton te bezuinigen, maar dat bedrag werd bij lange na niet gehaald. Er is nog een bedrag van 360 duizend euro open blijven staan. Voor dit jaar ligt er een bezuinigingsoperatie van 934 duizend euro.

Omdat eerdere bezuinigingen niet zijn gehaald denkt de provincie dat de bezuinigingsronde van een uitdagende zal zijn. 'Gezien de eerder vastgestelde bezuinigingen moet helaas worden geconstateerd dat deze planning in de praktijk wellicht moeilijk voor 100 procent is te realiseren', zo valt te lezen in het stuk van de provincie.

Risico's van bezuiniging
Verder ziet de provincie risico's in de bezuinigingen bijvoorbeeld op het gebied van zorg. De bezuinigingen moeten niet gaan leiden tot een ondermaats niveau van zorg in de gemeente. De extra kosten die onder meer de brandweerkazerne en asbest sanering in een gebouw van de gemeente met zich meebrengen kunnen er voor kunnen zorgen dat Haren niet het bedrag kan bezuinigingen wat ze voor ogen hebben. 'De haalbaarheid van al deze bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende consequenties zijn door ons niet vast te stellen.'

Al met al vindt de provincie dat Haren te positief is als ze zeggen dat er dit jaar een begrotingsoverschot van ruim 1 miljoen euro wordt gecreëerd.

Lees ook:
- 'Opmerkelijk dat een minister zijn eigen beleidskaders niet serieus neemt'
- Minister Plasterk kan ook zonder Harener begroting besluiten over herindeling
- Haren niet blij met uitblijven provinciale reactie op meerjarenbegroting
- Te laat verstuurde begroting van Haren is 'interne fout'
- Harener wethouder wist niks van vertraagde begroting
- Harener raadsleden krijgen te weinig tijd om begroting door te spitten
Meer over dit onderwerp:
HAREN
Deel dit artikel:

Recent nieuws