NAM won in jaar tijd miljard kuub gas bij Loppersum

© Jos Schuurman (bewerkt door RTV Noord)
Officieel ligt de gaswinning stil in de omgeving van Loppersum, maar toch is er vorig jaar ruim 1 miljard kuub gas gewonnen. Dat blijkt uit cijfers van het gasconcern zelf.
In november 2015 legde de Raad van State uit het oogpunt van de veiligheid de gaswinning rond Loppersum volledig stil. Wel staan de vijf gaslocaties in deze gemeente vanaf die tijd op een waakvlam, zo verklaart de NAM.

Binnen afspraken

Uit cijfers van het gasconcern komt naar voren dat er in 2016 ruim één miljard kuub gas in het cluster Loppersum is geproduceerd. Volgens woordvoerder Hein Dek van de NAM ligt dat binnen de gemaakte afspraken.
'Het is in lijn met het instemmingsbesluit. De locaties draaien op een laag pitje om beschikbaar te blijven in verband met leveringszekerheid bij bijvoorbeeld een strenge winter. Het komt er op neer dat de locaties technisch beschikbaar moeten zijn voor de gaswinning', verklaart Dek.

Toename aardbevingen

Opvallend is dat het meeste gas daarvan is gewonnen op de NAM-locaties 't Zandt en Leermens. En juist rond die locaties is het aantal aardbevingen de afgelopen maanden toegenomen. Met als zwaarste die van 11 maart bij Zeerijp met een kracht van 2,1 op de Schaal van Richter.
Toch zegt dat niet direct wat volgens de NAM: 'Wij zien geen relatie tussen de hoeveelheid gewonnen gas voor de genoemde clusters en de toename van kleine bevingen', verklaart Dek.

Heel grote waakvlam

Burgemeester Albert Rodenboog heeft al meerdere keren zijn verontrusting uitgesproken over de toename van de bevingen rond Loppersum. Hij is verbaasd over de winning van een miljard kuub gas vorig jaar in zijn gemeente. 'Dat moet wel een heel grote waakvlam zijn', reageert Rodenboog.

Verklaring

Na de toename van het aantal bevingen bij Loppersum heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de NAM om een verklaring gevraagd. Het gasconcern heeft inmiddels dat onderzoek afgeleverd. Volgens een woordvoerder van het SodM wordt nog aan een analyse gewerkt. Wanneer die komt, is volgens hem nog niet te zeggen.
Rodenboog gaat er vanuit dat daarin ook een verklaring wordt gegeven over de winning van 1 miljard kuub in Loppersum vorig jaar. 'De NAM moet verklaren dat de waakvlammen zoveel gas verbruiken.'

Benieuwd

De Groninger Bodem Beweging (GBB) wacht de conclusies van het staatstoezicht vol verwachting af. 'We gaan er vanuit dat het staatstoezicht bewaakt of de NAM zich houdt aan het winningsplan. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst van de analyse van het staatstoezicht', zegt secretaris Dick Kleijer.
De NAM-woordvoerder wijst er op dat de gaswinning bij Loppersum hoe dan ook drastisch is gedaald. Zo is de produktie vanaf 2014 al ver teruggeschroefd, benadrukt hij.
Een jaar later werd is in dit gebied nog wel tijdelijk weer meer gas gewonen, maar dat was het gevolg van het uitvallen van twee produktielocaties en onderhoud bij de gasopslag in Norg. Uit NAM-cijfers blijkt dat al vanaf het voorjaar van 2015 de gasproduktie rond Loppersum op een heel laag niveau is komen te liggen, aldus de woordvoerder.