'Ik vind het vernederend, maar mooi dat dit er is'

Een tegemoetkoming voor de zorgverzekering, de voedselbank of het gratis mogen ophalen van kleding. Er zijn regelingen voor minima maar die zijn niet altijd bekend.
Uit recent onderzoek in Winsum is gebleken dat de informatievoorziening over alle minima-voorzieningen niet goed is. De gemeente weet de doelgroep niet goed te vinden. Hierdoor blijft er geld op de plank liggen en bij kledingbank 'Maxima het Hogeland' vinden ze dat zonde.

Vernederend

'Mooi dat de regelingen er zijn maar ik vind het vernederend om ervan gebruik te maken en had het liever anders gezien'. Voor Alida Bijma was het een hele stap om naar kledingbank Maxima te gaan. 'Ik heb altijd mijn eigen kledingzaak gehad maar raakte in een scheiding en daarna in de schulden'.
Alida is niet de enige die zich schaamt om gebruik te maken van de regelingen. Dat maakt het voor gemeenten ook moeilijk om de minima in beeld te krijgen. Omdat ze nergens geregistreerd staan.

Suggesties voor verbetering

'De informatievoorziening van de gemeenten over alle regelingen gaat vooral via Internet. Niet iedereen heeft dat. Vooral als je in het begin van de schuld sanering zit', vertelt Lub Snijder bestuursvoorzitter van kledingbank Maxima het Hogeland. 'Er moet meer informatie gegeven worden op ontmoetingsplekken. Daarom hebben wij hier een koffiehoek om mensen van informatie te voorzien'.
De gemeente Winsum heeft al laten weten dat ze in de toekomst nog nauwer met maatschappelijke organisaties wil samenwerken om minima-regelingen bekender te maken.

Geen speciale behandeling

De kledingbank is onlangs verhuisd naar een nieuw pand. De winkel lijkt op elke andere kledingzaak. De vrijwilligers willen dan ook dat de mensen zich thuis voelen zodat de vraag naar hulp makkelijker wordt. 'De kleding die we hier ophangen is zo goed als nieuw' vertelt vrijwilliger Jeroen Tiehuis.

Uit de schulden

Alida Bijma hoort tijdens het uitzoeken van de kleren over vakantiebank. 'Dat zou geweldig zijn. Dan kan ik misschien eingelijk weer met mijn kinderen op vakantie'. Ze hoopt snel weer op eigen benen te kunnen staan. 'Ik ben aan het knokken om weer omhoog te komen'.
Vanochtend in Babette op Noord tussen 09:00 en 12:00 uur hoort u het hele verhaal van Alida Bijma