Provincie: 'We moeten rekening houden met extra zonne- en windparken'

© Provincie Groningen
'We moeten rekening houden met extra zonne- en windparken.' Dat stelt provincie Groningen in een video waarin ze haar plannen voor een duurzame toekomst toelicht.
De video is gebaseerd op het Energietransitiprogramma 2016-2019. Daarin staat dat in 2020 zo'n 21 procent van de energie in Groningen groen moet zijn.
'In 2035 moet 60 procent van de energie in Groningen duurzaam worden opgewerkt, en afkomstig zijn hernieuwbare bronnen.' Daar vallen onder andere wind op zee, wind op land, zonne-energie en biomassa onder. In 2050 wil de provincie draaien op 100 procent groene energie.

Windmolens en zonneparken in ons landschap

Dat heeft gevolgen voor het landschap in Groningen, wordt in de video duidelijk. 'Zelfs met besparingen, wind op zee en nieuwe technieken, redden we de doelstellingen niet. Dit betekent dat we rekening moeten houden met extra zonne- en windparken. Er komen zichtbare veranderingen in ons landschap.'

Meedenken

De provincie roept in de video inwoners op om mee te denken. 'Dit is het moment om de toekomst zelf vorm te geven. Wachten we af, met als risico dat andere zaken voor ons gaan beslissen, of organiseren we het zelf, zodat we er ook zelf de vruchten van kunnen plukken?'