Jacht op ganzen in natuurgebieden mag doorgaan

© Het Groninger Landschap
Jagers mogen in de Groninger Natura 2000-gebieden gewoon blijven jagen op ganzen. Dat heeft een meerderheid van Provinciale staten besloten.
Ganzenakkoord

De Partij voor de Dieren heeft kritiek op het Ganzenakkoord; een akkoord tussen Provincie, landbouworganisaties en jagers. Het akkoord behelst dat er beperkt op ganzen mag worden gejaagd, zodat deze dieren de landbouw niet blijven verstoren.

Partij voor de Dieren

Maar de Partij voor de Dieren baalt van het feit dat de provincie voornemens is een vergunning te verlenen om te mogen schieten in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer.
Dat gaat volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede ten koste van de biodiversiteit. 'Wat blijft er van een Natura 2000-gebied over wanneer we in een natuurgebied het agrarische belang boven het natuurbelang zetten?', vraagt ze zich af. Zij krijgt in haar pleidooi alleen steun van de Partij voor het Noorden.

Akkoord

Een meerderheid houdt vast aan het opgestelde Ganzenakkoord. 'Het is nu niet aan ons om de regels in het akkoord tussentijds te veranderen', legt CDA-Statenlid Jacob Klaas Star uit. 'Dit akkoord is een sterk staaltje werk tussen alle partijen.'