Babysterfte in Stad daalt naar landelijk gemiddelde

© Flickr/Gabi Menashe (Creative Commons)
De sterfte onder baby's in de stad Groningen is de afgelopen jaren afgenomen.
In 2012 overleden nog zo'n 13 op de 1000 baby's, in 2014 was dit cijfer meer dan gehalveerd.
Het gaat hierbij om perinatale sterfte: foetussen die na 22 weken zwangerschap sterven en om baby's die in de eerste zeven dagen na de geboorte overlijden.

Lange tijd hoger

De voorlopige cijfers over 2015 zijn hetzelfde als die van het jaar daarvoor. Daarmee ligt Groningen nu op het landelijk gemiddelde. Groningen had lange tijd juist een hogere babysterfte.
De daling van de babysterfte lijkt volgens de gemeente het resultaat van de betere samenwerking, zoals tussen verloskundigen en gynaecologen.

Convenant

Om dit verder te verbeteren, is afgelopen december een convenant afgesloten voor de zorg aan kwetsbare zwangere vrouwen. Daarin zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het vroeg signaleren van risico's.
Om dat te bereiken werken onder meer de sociale wijkteams (WIJ), de GGD, verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg samen.

Lees ook: