Tolberter bedrijf STT in onzekerheid over order

STT Products in Tolbert is bezig met een opdracht voor Plantronics in Emmen, maar dat is vorige week gesloten. Waarom is nog niet bekend. De medewerkers is ontslag aangezegd. Of de order nog doorgaat is onzeker.
Headsets

STT maakt machines die productieprocessen van andere bedrijven als het ware upgraden tot het zogenoemde 'smart manufacturing'. Voor Plantronics ontwikkelde STT een prototype van een slimme productielijn voor het maken van electronische headsets.

Deze week contact

Een handvol medewerkers is dagelijks aan het werk voor deze nieuwe productielijn. 'Later deze week heb ik met Plantronics contact en weet ik meer', zegt STT-directeur Menno Kooistra. Hij hoopt er op een 'nette manier' uit te komen met Plantronics. 'We hebben er veel ingestopt. En dit jaar zou de productielijn worden opgeleverd.'

Smart Factories

STT is een van de bedrijven die meedoen in het project 'Region of Smart Factories'. Daarin werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om de noordelijke maakindustrie op een nieuwe manier te laten werken. Voor het project is ruim 21 miljoen euro beschikbaar. 

Zelflerende machines

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zelflerende machines die foutloos kunen produceren. Ook kunnen productieprocesssen makkelijker worden omgeschakeld naar speciale wensen van klanten. Gehoopt en verwacht wordt dat 'smart manufacturing' het mogelijk maakt zo efficiënt te produceren dat werk dat nu uitbesteed is naar lage lonen- landen weer teruggehaald kan worden.