'Provincie heeft zich vergist bij beoordeling Harener begroting'

© Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
Volgens de burgemeester en wethouders van de gemeente Haren heeft de provincie zich vergist tijdens de beoordeling van de Harener begroting.
De gemeente zegt dat het de gestelde bezuinigingen van 2015 en 2016 namelijk wel heeft gehaald. De provincie zei dat ze die niet hadden gehaald.
Het college reageert vandaag op het eerdere oordeel van de provincie. De provincie schrijft dat Haren in 2015 nagelaten heeft om 100.000,- euro te bezuinigen. In 2016 zou dat 360.000,- euro zijn geweest.

2015

'Dit moet een vergissing zijn', zo valt te lezen in een reactie van de gemeente. 'Uit de geleverde ambtelijke informatie blijkt dat alle bezuinigingen uit de begroting van 2015 gerealiseerd zijn. 

2016

Ook het bedrag van 360.000,- euro in 2016 zou bezuinigd zijn. 'Hier is sprake van een misverstand. In de geleverde ambtelijke informatie zijn de betreffende bezuinigingen gelabeld met nog te realiseren.' 
Op het moment dat de financiële informatie van 2016 naar de provincie was opgestuurd was het nog onduidelijk of Haren alle bezuinigingen kon waarmaken. 
'Inmiddels kunnen we op basis van een nadere analyse van de voorlopige cijfers 2016 constateren dat van het totale geplande bezuinigingsbedrag een extra bedrag van 200 duizend is gerealiseerd.' 
Overigens betekent dat er nog steeds een deel van de voorgenomen bezuinigen open staat. 

Begroting te positief

De provincie liet bij de beoordeling ook weten dat ze begroting van 2017 te positief zou zijn. Haren wil namelijk een overschot van ruim 1 miljoen euro neerzetten. De gemeente snapt niet waarom dat te positief zou zijn. Waarom ze het daar niet mee eens zijn wordt overigens niet onderbouwd.