Onafhankelijk Raadsman gaswinning bezorgd over impact versterking woningen

© Goos de Boer/RTV Noord
Onafhankelijk Raadsman gaswinning Leendert Klaassen maakt zich ernstig zorgen over de maatschappelijke impact van het versterkingsprogramma in het aardbevingsgebied.
Dat staat in de jaarrapportage die Klaassen heeft aangeboden aan demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp. Klaassen doet verslag van klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning.

240 klachten in 2016

Vorig jaar kwamen 240 klachten binnen bij de Onafhankelijk Raadsman. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2015, maar nog altijd flink hoger dan in 2013 en 2014. De meeste klachten kwamen uit de gemeenten Delfzijl, Loppersum en Slochteren. Volgens Klaassen gaan de meeste klachten over een gebrek aan communicatie van het CVW en de NAM. Bij de helft van de klachten beklaagde men zich over de lange afhandelingstermijn, die soms jaren in beslag nemen.

'Het vertrouwen is bijzonder laag'

Daarnaast kwam er een groeiend aantal klachten binnen over de beoordeling van schade en het daaraan gekoppelde schaderapport. Het gaat hierbij om het geheel of gedeeltelijk ontbreken van de onderbouwing. Klaassen: 'Het vertrouwen van de inwoners van Groningen in een eerlijke schadeafhandeling is bovendien bijzonder laag. De onderbouwing van schaderapporten moeten beter en er moet een nieuw en onafhankelijk vastgesteld schadeprotocol komen.'

'Andere inrichting schadeproces nodig'

Het beeld dat uit veel klachten naar voren komt stemt Klaassen niet vrolijk: 'De wijze waarop schades op dit moment worden afgehandeld heeft een negatieve impact op de gezondheid en psychische gesteldheid van veel Groningers. Ik zie dat dagelijks bij de mensen die zich bij mij melden. Kleine schades zouden op een snellere, effectievere en daarmee bovendien kostenbesparende wijze moeten worden afgehandeld.'
'De proceskosten die worden gemaakt voor de afhandeling van relatief kleine schades zijn onverantwoord hoog en zijn niet uit te leggen aan de getroffenen. Een andere inrichting van het schadeproces is daarom nodig.'

'Grote impact op de gemeenschap'

Daarnaast waarschuwt de Onafhankelijk Raadsman voor mogelijk nadelige effecten van het grootschalige versterkingsprogramma van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 'Er is een levensgroot risico dat de complexe versterkingsopgave een grote impact gaat hebben op de inwoners en op de gemeenschap als geheel.' Klaassen vindt dat Alders hierbij de regie moet oppakken.

Lees ook: