Verwarde mensen niet langer cel in maar naar beoordelingskamer

Verwarde mensen in onze provincie belanden vanaf volgende week niet meer in de politiecel.
Crisisbeoordelingslocatie

Maandag openen Lentis, de gemeente Groningen en de politie een crisisbeoordelingslocatie aan de Hereweg in de stad. Verwarde mensen uit de hele provincie worden hier naartoe gebracht en beoordeeld. Bij gebrek aan een betere plek brengen agenten deze mensen nu nog naar de cel, waar ze vaak uren moeten wachten op een deskundig oordeel over hun toestand.

Stap vooruit

Volgens Ronald Zwarter van politie Noord-Nederland is het voor zowel de politie als de verwarde personen een stap vooruit. 'Straks rijden we hiernaar toe en kunnen we binnen een uur een goede beoordeling krijgen van een deskundige. Dat scheelt ons heel veel tijd en dat geeft degene die het betreft een snelle hulpverlening die ze verdienen.'
Op basis van de beoordeling wordt besloten wat de volgende stap is: naar huis, een crisisopname in de psychiatrie, een spoedplaatsing in de maatschappelijke opvang of een andere vorm van zorg.

Bestaande kliniek

De locatie zit naast de bestaande kliniek van Lentis aan de Hereweg en heeft een eigen ingang. Er zijn twee crisisbeoordelingskamers, een kamer voor lichamelijk onderzoek en een kantoor. De bezetting bestaat uit medewerkers van de crisis- en 24-uursdienst van Lentis. De verwachting is dat dagelijks twee mensen hier worden opgevangen en beoordeeld.

Brede aanpak

De beoordelingskamer maakt deel uit van een bredere aanpak. Het is de bedoeling dat gemeente, politie, Lentis en andere instellingen ook meer doen aan het voorkomen van zo'n crisis. Wethouder Ton Schroor: 'Waar ik naartoe wil dat alle instanties samenwerken, zowel als het gaat om het voorkomen als om het behandelen en de nazorg van een crisis. Dit is stap één en we gaan nu proefondervindelijk aan de slag.'

Beter inschatten

Lentis-bestuurder Martin Sitalsing heeft als ideaalbeeld dat de meldkamer een zorgteam krijgt, naast brandweer, ambulance en politie. Dat zou kunnen beoordelen of agenten op een incident moeten afgaan of bijvoorbeeld hulpverleners. Die kunnen de situatie vaak beter inschatten en de verwarde mensen eventueel zelfs thuis helpen. Tot die tijd blijft het de politie die op incidenten met verwarde mensen afgaat.

Meer incidenten

Het aantal incidenten met verwarde personen neemt de laatste jaren toe. In Noord-Nederland steeg het van ruim zesduizend incidenten in 2012 tot ruim 10.000 vorig jaar.