Provincie: 'Duurt herstel Friesenbrucke te lang, dan is het geld straks weg'

© Jos Schuurman/FPS
De provincie maakt zich zorgen over het herstel van de Friesenbrucke, nabij het Duitse Weener. De brug verbond het treintraject tussen Groningen en Bremen. Een besluit over de brug is tot op heden nog niet genomen.
De brug is al sinds december 2015 onbruikbaar na een
.
In een brief aan de minister en staatssecretaris van de Duitse deelstaat Niedersachsen maakt het provinciebestuur duidelijk dat er mogelijk minder geld beschikbaar is vanuit Nederland als geen besluit wordt genomen over het hersteltraject of wanneer dat te lang duurt.

Niet meer beschikbaar

Het Rijk heeft 17 miljoen euro toegezegd om de spoorverbinding tussen Groningen en Duitsland te verbeteren. Maar daar moet wel uiterlijk volgend jaar een besluit over worden genomen. 'Daarna zijn de middelen niet meer beschikbaar', schrijft het college van Gedeputeerde Staten.
Eind 2013 heeft Provinciale Staten bovendien 85 miljoen euro gereserveerd om het spoor tussen Groningen en Bremen te verbeteren. Daarvoor geldt dat het besluit uiterlijk in 2022 genomen moet worden.

Herstellen of nieuwbouw?

In Duitsland wordt momenteel nagedacht over of de brug hersteld moet worden, of dat er juist een nieuwe brug moet komen. Deutche Bahn stelt dat de brug in 2021 hersteld kan zijn, maar bij nieuwbouw wordt uitgegaan van het jaar 2024.
Volgens het Groningse provinciebestuur heeft de lange hersteltermijn hoe dan ook effect op het aantal reizigers. 'Bovendien leidt een langere hersteltermijn tot hogere kosten voor het vervangend ervoer tussen Groningen en Leer.'

Groningen wil herstel

De provincie pleit voor een zo snel mogelijk herstel van de brug. De voordelen van nieuwbouw wegen volgens het provinciebestuur niet op tegen de langere hersteltermijn en andere risico's.
Aanvankelijk zou de zogenoemde Task Force Herstel Friesenbrucke deze maand een besluit nemen over de toekomst van de brug. Dat besluit is nu uitgesteld naar 'voor Pasen'.