Beste informateur: stop de gaswinning in Groningen

© Goos de Boer/RTV Noord
'Geef Groningen haar toekomst terug. Stop de gaswinning binnen twaalf jaar.'
Die boodschap krijgt informateur Edith Schippers mee van 21 maatschappelijke organisaties. Ze ondersteunen daarmee een eerdere oproep van de Groninger Bodem Beweging (GBB) aan het nieuwe kabinet.

Problemen stapelen op

In een brief wordt Schippers er op gewezen dat de problemen op het gebied van de gaswinning zich opstapelen in Groningen. Het gaat onder meer om de moeizame schade-afwikkeling en het cultureel erfgoed dat wordt bedreigd. Ook wordt de toename van het aantal mensen in het gebied met psychische problemen genoemd.
De organisaties noemt een fiks aantal maatregelen, die in het regeerakkoord zouden moeten komen. Naast de afbouw van de gaswinning in twaalf jaar, moet er een uitkoopregeling voor alle bewoners komen. De informateur wordt in dit verband gewezen op een breed aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin dit ook staat.

NAM er uit

Verder moet worden vastgelegd dat panden waarvan de verstevigingskosten hoger zijn dan de marktwaarde, niet zonder meer gesloopt worden. Ook moet de NAM volledig uit het systeem van schade-afhandeling worden gehaald.

Kerken, vakbonden en meer

De brief aan de informateur is ondertekend door uiteenlopende organisaties. Het gaat daarbij om vakbonden, milieu-organisaties, monumentenverenigingen, de stichting Oude Groninger Kerken, de Vereniging Groninger Dorpen en het Groninger Landschap.