Provinciale Staten willen niet buitenspel worden gezet bij windparken

© FPS/Jos Schuurman
Wanneer mogen Provinciale Staten nou iets zeggen over de windparken Eemshaven-West en Oostpolder? Op die vraag krijgen de commissieleden van Ruimte, Natuur en Milieu onvoldoende antwoord.
Provincie buitenspel

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) stelt de commissie voor om de rol van Provinciale Staten te laten vallen als het gaat om het vaststellen van een inpassingsplan. Dit terwijl Provinciale Staten in 2014 hebben afgesproken dat ze juist wél iets te zeggen willen hebben over de besluitvorming rondom windparken. Dit om situaties zoals rond het windpark Meeden te voorkomen. Daar heeft het Rijk de regie en staat de provincie buitenspel.

Beleidsbeslissingen

Op het windpark Eemshaven-West, dat ook groter is dan honderd megawatt en waar het Rijk ook de regie heeft, kan de provincie nog wél enige invloed uitoefenen. Maar gedeputeerde Homan wil dat Gedeputeerde Staten beleidsbeslissingen kunnen nemen, zodat de rol van Provinciale Staten vervalt.
Dat geldt ook voor windpark Oostpolder bij Delfzijl. Homan wil mandaat van Provinciale Staten om vaart te maken en stelt voor dat Provinciale Staten geen inpassingsplan vaststellen. Daarbij kunnen ook omwonenden worden uitgenodigd.

'Zo ga je niet met volksvertegenwoordigers om'

'De gedeputeerde zou ons dat gewoon moeten vragen', stelt VVD'er Matthijs Oosterhuis. 'En dat doet ze niet. Ze kondigt aan dat ze een update wil geven hoe ze het wil doen. En in 2014 hebben we iets anders afgesproken. Het is belangrijk voor ons als Staten dat we er regie over houden. Ik kan me best voorstellen dat er redenen zijn om het anders te doen. Maar zo ga je niet met volksvertegenwoordigers om.'

Subsidies mislopen

'In 2014 hebben we afspraken gemaakt over hoe snel we dit zouden doen', zegt Homan. 'We zien nu dat het voor windpark Oostpolder problemen oplevert. Ontwikkelaars dreigen subsidies mis te lopen.'

Doelstelling in gevaar

Daarnaast is Homan bang dat Groningen de doelstelling van 855,5 megawatt energieopwekking via wind niet haalt. 'We lopen dan uit de termijn van 2020. Dat houdt in dat het Rijk mag zeggen: 'U schiet niet op. Wij bepalen nu waar ze moeten komen.' En dat moeten we niet willen met elkaar.'
Een aantal partijen heeft Homan nu de opdracht gegeven met een nieuw voorstel te komen. Daar komt de gedeputeerde binnenkort op terug.

Lees ook: