Onderzoeksraad: 'Eén organisatie moet aardbevingsproblematiek aanpakken' (update)

© Jos Schuurman
De aanpak van de problemen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning worden veel te gefragmenteerd aangepakt. Eén organisatie moet verantwoordelijk worden gemaakt voor de aanpak van de problemen.
Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een aanvullend onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Daarbij is gekeken wat er van de aanbevelingen in een eerder onderzoek is terecht gekomen.Eén organisatie

De veiligheidsraad constateert dat veel daarvan is opgevolgd, maar dat ook allerlei zaken nog niet zijn opgepakt. Het belangrijkste is de vorming van één organisatie. 'Die moet op basis van wettelijke bevoegdheden de verschillende belangen tegen elkaar kunnen afwegen en besluiten kunnen nemen', aldus de onderzoeksraad.

Nationaal Coördinator

Voorzitter Tjibbe Joustra van de onderzoeksraad zet vraagtekens bij de organisatie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. 'Het is niet helemaal duidelijk wat zijn positie is. Is het nu een zelfstandig orgaan of is het een afdeling van het ministerie van Economische Zaken? Wij pleiten er voor om één orgaan te maken met zelfstandige bevoegdheden,' zegt Joustra, die ook constateert dat het vertrouwen bepaald niet is hersteld.

Kritiek minister EZ

Er is wederom forse kritiek op het ministerie van Economische Zaken, dat nog steeds alle touwtjes in handen heeft. 'Het is cruciaal dat ook andere ministeries en bestuurlijke organen daar een rol in krijgen. Dit vraagt om een proactieve en integrale aanpak van de problematiek en regie op een niveau dat alle betrokken partijen ontstijgt.'

Versterkingsoperatie

Zorg is er ook over de enorme versterkingsoperatie die Groningen te wachten staat. Daar moet meer duidelijkheid over komen, vindt de raad. De verwaching is dat niet binnen vijf jaar alle huizen en gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied versterkt kunnen worden.
Dat schept volgens de veiligheidsraad verplictingen ten opzichte van de inwoners van Groningen: 'De overheid dient realistische verwachtingen te creëren over de kansen die de versterkingsoperatie biedt, maar ook over beperkingen daarvan. Daarbij dient men zich te realiseren wat de impact is op de betrokken bewoners en hun omgeving.'

NAM uit het systeem
Moeite heeft de raad ook met de moeizame schade-afwikkeling van nu. De NAM moet uit dat systeem, zo wordt geconcludeerd. Daar wordt overigens al lange tijd door kamerleden en Groningse bestuurders op aangedrong.
Bureaucratisch
Naast het buitenspel zetten van de NAM, moet er nog meer gebeuren. 'Bewoners worden nu door een veelheid aan regelingen geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch ingericht proces. De tot dusverre getroffen maatregelen doen geen recht aan de stapeling van problemen waarvoor de inwoners van Groningers zich gesteld zien. Bij de schadeafhandeling moet niet langer worden gestreefd naar procedurele precisie, maar naar het hanteren van de menselijke maat.'

Hoeveelheid gas
Ook de besluitvorming over de hoeveelheid gas die mag gewonnen is niet erg duidelijk. 'De inwoners van Groningen zijn gebaat bij duidelijkheid hierover. Hiertoe is het van belang een maatschappelijke dialoog te voeren en een politieke beslissing te nemen over een acceptabel niveau van veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen gaat om objectieve veiligheid, maar ook om subjectieve veiligheid. De staat is verantwoordelijk voor het vaststellen van het acceptabel niveau van veiligheid,' aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid.