Groninger Landschap koopt weidevogelgebied in Middag-Humsterland

Het Groninger Landschap heeft 25 hectare grasland gekocht in het Middag-Humsterland. De aankoop is bedoeld om het reservaat Medenertilsterpolder tussen Hardeweer en Beswerd uit te breiden en ruimte te bieden aan een levensvatbare populatie grutto's.
Gaat slecht met weidevogels
Het gaat slecht met de weidevogels in Groningen. Het aantal gruttopaartjes is in enkele tientallen jaren afgenomen van zesduizend naar circa duizend.

Het Groninger Landschap beheert al weidevogelgebieden in het Reitdiepgebied. Het gebied met de hoogste dichtheden grutto's, de Medenertilsterpolder, ligt in Middag-Humsterland.

Reservaat te klein
Met een huidig oppervlak van 25 hectare is het reservaat eigenlijk te klein voor een gezonde weidevogelstand. Met de aankoop van nog eens 25 hectare kan het reservaat vergroot worden.

Robuuster
Jelle Brandsma van Het Groninger Landschap zegt: 'Met deze aankoop kunnen we meer rust en ruimte aan het gebied geven. Er komt meer openheid. Daarmee maak je het gebied veel robuuster en de weidevogelpopulatie veel sterker. Die kan dan beter tegen een stootje.'

Grote gift
De aankoop bij de Medenertilsterpolder is mogelijk gemaakt door een grote particuliere gift aan Het Groninger Landschap. Daarnaast wordt de aankoop betaald met geld dat is vrijgekomen bij een kavelruil in Reitdiep-Noord. De grond is gekocht van een boer die geleidelijk minder aan wil doen en ermee wil ophouden.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws