Reacties op rapport onderzoeksraad: 'Nu hard ingrijpen' (update)

Het nieuwe kabinet moet hard ingrijpen bij de problemen rond de gaswinning in Groningen.
Zo reageert de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) op het aanvullend onderzoek naar de gaswinning van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Daarin wordt geconstateerd dat de problemen in Groningen nog steeds niet goed worden aangepakt. Er wordt gepleit voor de vorming van één organisatie, die de problemen aanpakt.
Eikenaar is het daar mee eens. 'Er is een groot plan nodig waarbij eindelijk een keer de maatschappelijke problemen en de toekomst van Groningen Centraal staan,' vindt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar.
Ingewikkelde procedures
Ook de Tweede Kamerfractie van de PvdA staat achter de strekking van het rapport. 'Bewoners verzanden in ingewikkelde procedures en minister Kamp belooft steeds beterschap maar heeft het niet op orde. Groningers verdienen een overheid die naast in plaats van tegenover hen staat,' reageert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Kamerdebat over het rapport
Wat GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren betreft worden alle aanbevelingen opgevolgd. 'Minister Kamp moet nu wel het juiste te doen: ruimhartige, snelle en volledige vergoeding van de schade, de gaskraan in Loppersum echt volledig dichtdraaien en de gaswinning terugbrengen richting 12 miljard kuub,' aldus Van Tongeren, die zo snel mogelijk over het rapport een Kamerdebat wil met demissionaire bewindsman.

'Problemen zijn herkenbaar'

SP-gedeputeerde Eikenaar vindt veel zaken in het rapport zeer herkenbaar. 'De problemen worden te gefragmenteerd aangepakt. Dat zeggen wij al jaren. We hobbelen nu van juridische regeling naar regeling en tegelijk loopt de technische aanpak van de problemen piepend en krakend vast. De maatschappelijke toekomst van Groningen staat op het spel en daar is veel te weinig aandacht voor.'

'Steun in de rug'

'Dat is voor ons een steun in de rug', reageert Susan Top van het Groninger Gasberaad, waarin maatschappelijke organisaties en bewoners zich hebben verenigd. 'Nu nog moeten de bewoners zelf met de NAM uitvechten wie er verantwoordelijk is voor de schade. Haal dat conflict weg bij bewoners en leg het bij de Staat neer', zegt Top.
Al met al heeft de OVV een 'hard oordeel' geveld, vindt Top. 'Laten we hopen dat het eindelijk wat verandert.' Heel veel vertrouwen heeft het Gasberaad daar niet in.

'Hard rapport

Het vertrouwen in de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is zo laag, dat hij niet de juiste persoon is om de problemen in Groningen op te lossen. Dat zegt Annemarie Heite in een reactie op het volgens haar ,,harde rapport" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
'Het vertrouwen in de NCG is gedaald tot op een dieptepunt', zegt ze. 'Ik verwijt het Hans Alders niet persoonlijk, want hij voert z'n opdracht van het ministerie van Economische Zaken goed uit. Die opdracht is alleen compleet verkeerd. De NCG is nu een coördinator en verlengstuk van het ministerie zonder enkel mandaat.'
De NAM moet volgens Heite verder uit het systeem en er moet volgens Heite een organisatie komen die boven alle partijen staat en besluiten kan nemen. 'Ook boven het ministerie van Economische Zaken. Kan de NCG die opdracht uitvoeren? Nee. Er is veel te lang te weinig gebeurd in Groningen', aldus Heite.

'Er zijn lukraak pleisters geplakt'

Ook Stichting Milieudefensie vindt dat er snel wat moet veranderen. 'Het wordt tijd dat Groningers met respect worden behandeld en zich weer veilig kunnen voelen in hun eigen huis. Het is onbegrijpelijk dat de gaswinning doorgaat, zonder dat fatsoenlijk is onderzocht of dat veilig is. Ook de afgelopen twee jaar zijn lukraak pleisters geplakt, de oorzaak van het probleem is niet aangepakt,' reageert campagneleider Jorien de Lege van Milieudefensie.

NAM uit het systeem

De onderzoeksraad wil dat de NAM uit het systeem van schade-afwikkeling wordt gezet. Ook dat vindt veel bijval. 'De NAM moet nu echt snel uit de schadeafhandeling en heeft een veel te grote vinger in de pap. De NAM moet betalen, niet bepalen,' zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. 
Liesbeth van Tongeren verwijst naar het vernietigende rapport van de onderzoekraad van twee jaar geleden. 'In 2015 zei de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat de winst
voor Shell & Exxon voorop gestaan had bij de gaswinning en niet de veiligheid van de Groningers. Ze kwamen met aanbevelingen om de veiligheid en het vertrouwen te herstellen. De regering nam alle aanbevelingen over, maar handelde daar dus niet naar.'

Lees ook:

-

-

-

-