Minder voortijdige schoolverlaters in Oldambt

© underdutchskies / flickr
Het aantal voortijdige schoolverlaters in de gemeente Oldambt is in het afgelopen schooljaar gedaald naar ongeveer één procent, een daling van ongeveer drie procent vergeleken met het schooljaar 2005 - 2006.
Samenwerking

De gemeente Oldambt zegt: 'De daling is grotendeels toe te schrijven aan de intensieve samenwerking tussen scholen, gemeente en andere partners. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd door de scholen en de gemeente Oldambt om verzuimende leerlingen snel in beeld te krijgen.'

Stimuleren

Een preventiemedewerker spreekt met leerlingen die niet naar school komen en probeert erger verzuim te voorkomen. Als het toch niet lukt om de leerling op school te houden, dan blijft de preventiemedewerker deze jongeren stimuleren om alsnog zijn of haar diploma te halen. Deze begeleiding loopt door tot het 23e levensjaar van de jongere.

Trots

De gemeente Oldambt is bijzonder trots op dit resultaat. Zij ziet dit als een stimulans om de ingeslagen weg te vervolgen, in nauwe samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente.

Lees ook: