Reacties op terugtreden NAM uit schade-afwikkeling

Diverse politici en Groningers reageren op het bericht dat de NAM zich volledig terugtrekt uit de schade-afwikkeling.
René Paas

'De slager keurt eindelijk zijn eigen vlees niet meer.' Zo reageert René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. 'De NAM betaalt nog wel, maar bepaalt niet meer. Het systeem dat de NAM hanteerde bij de afhandeling van schades was versleten, failliet en verdacht', aldus Paas.
Wat de terugtrekking van de NAM doet met het vertrouwen van de Groningers is volgens Paas lastig te zeggen. 'Groningers zijn jarenlang niet serieus genomen en daardoor diep gefrustreerd. Het is ze overkomen, niemand heeft hierom gevraagd. Dus of het vertrouwen hiermee te herstellen is, lijkt me de vraag. Eén ding staat wel vast: als de rol van de NAM bij het oude was gebleven, was het nooit goed gekomen met dat vertrouwen.'

Susan Top

Susan Top van het Groninger Gasberaad spreekt van een historische dag. 'We zijn hier jaren mee bezig geweest, en nu is het zo ver. Het is heel goed dat de NAM zich als verantwoordelijke terugtrekt uit de schade-afhandeling. Voor ons is het wel even de vraag hoe die schade-afhandeling er straks uit gaat zien, maar de eerste stap is gezet.'
Susan: 'We hebben ook altijd gepleit dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) niet onder het ministerie van Economische Zaken (EZ), maar een ander ministerie zal vallen. Het is natuurlijk ook zo dat EZ belangen heeft in de gasexploitatie. Het vermengen van die belangen voedt het wantrouwen.'
'We weten niet hoeveel ruimte de NCG nu heeft om een radicaal ander proces in te richten. Daarvoor was in ieder geval nodig dat de NAM eruit gaat. Dat hebben we nu bereikt, maar de volgende stap is wel dat we de ruimte nodig hebben om een ander proces in te gaan zetten. Dat is voor ons nog niet heel helder', aldus Susan.

Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodembeweging (GBB) reageert 'zeer, zeer verheugd op het feit de de NAM zich niet meer bemoeit met de schadeafhandeling. De NAM trekt zich terug met pek en veren', reageert Dick Kleijer van de GBB vrijdag.
Kleijer zegt dat de NAM een 'desastreuze invloed heeft gehad op de manier waarop schade aan huizen van Groningers werden afgehandeld. De NAM heeft altijd het eigen belang voorop gezet, ten koste van duizenden gedupeerde Groningers.'
'Ik ga ervan uit dat de GBB betrokken wordt bij een nieuw systeem voor de afhandeling van de schade, dat de komende tijd wordt opgesteld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Wat ons betreft moet omgekeerde bewijslast het uitgangspunt zijn. Geen enkele Groninger hoeft nog te bewijzen dat de schade aan zijn huis is veroorzaakt door de gaswinning', aldus Kleijer.

Annemarie Heite

Annemarie Heite spreekt van een pyrrusoverwinning. 'Dat is een overwinning die heel veel moeite kost, maar ontzettend weinig oplevert. Je moet jezelf afvragen waarvan we de laatste tijd meer last hebben gehad, van de staat of van de NAM. Het ministerie dat uiteindelijk gewoon 90% van de opbrengsten incasseert en gascontracten afsluit met de looptijd van vijf jaar en ook primair verantwoordelijk is voor onze veiligheid.'
Heite: 'De onderzoeksraad heeft gisteren in een keiharde evaluatie gezegd dat er een onafhankelijke organisatie boven de partijen moet komen die orde op zaken gaat stellen. Nu gaan we eigenlijk daags na deze harde evaluatie verder op de ingeslagen weg en is het nog steeds Economische Zaken die hier straks bepaalt wat er gebeurt. Ik ben daar niet echt positief over. Ik vind dat we de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moeten overnemen en er een compleet nieuwe opdracht geformuleerd moet worden met een nieuwe organisatie.'

Partij voor het Noorden

'Er zijn vandaag meerdere rookgordijnen gelegd door toch de contourlijnen in ere te
herstellen (het heten nu buitengebieden) en ondertussen trekt het ministerie van
Economische zaken nog meer aan de touwtjes door de NAM op afstand te zetten. Het is
kiezen tussen twee kwaden', schrijft de Partij voor het Noorden (PvhN) in een persbericht.
Statenlid Be Zwiers van die partij roept iedereen op juridische procedures tegen de NAM te starten, liefst in collectief verband. 'Gedupeerden met een rechtsbijstandsverzekering moeten juridisch procederen. Het liegen en bedriegen moet stoppen. De rechter moet oordelen, want de landelijke politiek en de overheid laten Groningen wederom zakken.'
'We worden wederom afgescheept in Groningen', zegt PvhN-fractievoorzitter Jurrie Nieboer
van de gemeente Oldambt. Oldambt kent alleen al 1200 schademeldingen aan huizen. 'Het kan niet zo zijn dat een ander je huis sloopt en jij met de schade blijft zitten', aldus
Nieboer. Ik ken mensen in Scheemda van wie het huis aan alle kanten scheurt en
verzakt. Hoe ga je die mensen met droge ogen uitleggen dat men een afwijzing krijgt?',
vraagt Nieboer zich boos af .
Reacties vanuit Den Haag:

D66
Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) vindt het goed dat de NAM zich terugtrekt uit de schadeafhandeling in Groningen. Van Veldhoven: 'De slager moet zijn eigen vlees niet keuren. Daarom is D66 blij dat onze motie nu wordt uitgevoerd: een onafhankelijke schadeafhandeling door de Nationaal Coördinator Groningen. Ik hoop dat de Groningers nu snel krijgen waar ze recht op hebben.'

ChristenUnie

'Heel goed dat één organisatie alle claims gaat afhandelen', vindt Carla Dik-Faber. 'Dit was een heldere aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en een vurige wens van de Kamer.'

SP

'Langzaam maar zeer zeker winnen Groningers van gasgiganten', juicht Sandra Beckerman. 'We zijn er nog lang niet, maar dit is een grote stap.' Ze waarschuwt wel een 'slecht systeem niet te vervangen door een nieuw slecht systeem' en bepleit een onafhankelijk schadefonds.

PvdA

Henk Nijboer benadrukt dat de Groningers er al langer voor pleiten de NAM uit de schadeafhandeling te halen. 'De NAM moet betalen, niet bepalen. Maar er moet nog veel meer gebeuren om het vertrouwen van de Groningers te herstellen. Dit is slechts de eerste stap.'

VVD

'De zorg van de VVD was steeds dat de NAM wel uit het proces moest worden gehaald, maar niet van haar verantwoordelijkheid moest worden ontslagen', aldus Kamerlid André Bosman. Hij spreekt van een 'positieve stap' en een 'beter signaal voor de mensen in Groningen'.

Lees ook:

-

-

-


-