'Vouchers voor gedupeerden zijn een volstrekt loos gebaar'

© Jos Schuurman/FPS
De voucher van 1500 euro die 1800 schademelders aangeboden krijgen van de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, is een wassen neus.
'Het is een volstrekt loos gebaar.' Tot die conclusie komt Jan van Dunné, emeritus hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, in een gesprek met
.

C-schades

Vrijdag is bekendgemaakt dat alle 1800 schadeclaims buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied worden afgewezen. Het bureau Witteveen+Bos beoordeelt dat allemaal als C-schade en niet als aardbevingsschade.
Van Dunné betwijfelt of die conclusie juist is. 'Witteveen+Bos weten niets van juridische causaliteit en daar heb je in dit geval wel mee te maken.'

Grondwater

De hoogleraar doelt daarmee op meerdere oorzaken voor de schade. 'Wanneer men concludeert dat de schade is ontstaan door grondwaterdaling, heeft dit ook een verband met de gaswinning. Want zonder de gaswinning, was het grondwater niet gedaald.'
Toch zegt de NAM in dat geval niet aansprakelijk te zijn voor schade. Dat is niet correct, vindt Van Dunné.

Gebrek

Een ander punt waar de hoogleraar zich druk over maakt, is de bewijslast. 'De NAM beweert al jaren dat wanneer er een gebrek aan het huis is wat de schade mede-veroorzaakt heeft, er geen schadevergoeding betaald hoeft te worden.'
Ook dat is onjuist, stelt Van Dunné. 'De rechter heeft ooit beslist: ook als er sprake is van een gebrek of achterstallig onderhoud, dan hoeft dat een schadevergoeding niet in de weg te staan.'

Laatste tikje

Van Dunné heeft de indruk dat een groot deel van de 1800 schadeclaims onterecht zijn afgewezen.
Hij vindt daarbij ook steun in de woorden van NCG Hans Alders. 'Die zei dat een klein tikje door de gaswinning wellicht het laatste zetje is geweest voor het veroorzaken van schade. Het mooie is dat de bewijsvoering is omgedraaid. Dus laat de NAM nu maar bewijzen dat dat laatste tikje niet door de gaswinning kwam. Pas dan kunnen ze een claim afwijzen.'

Eigen vlees keuren

De hoogleraar stond ook nog even stil bij het nieuws dat de NAM zich terugtrekt uit het schade-afhandelingsproces. Hij betwijfelt of dit het vertrouwen van de Groningers gaat vergroten.
Daarbij is Van Dunné ook kritisch op Den Haag. 'Het punt is dat de overheid geen enkel toezicht heeft op wat hier gebeurt. Terwijl ze zelf exploitant is. Het is dus een even grote vleesmeester die zijn eigen vlees keurt.'

Lees ook: