'Er ligt een tikkende tijdbom onder Rusthoven'

© Suzanne Stoppels/RTV Noord
Actievoerder Hendrik Jan Oterdoom wil dat de gemeente Loppersum snel aanvullend onderzoek doet naar de vervuilde grond onder de voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum.
Bovendien moet de gemeente afspraken maken met de eigenaar van het terrein om de grond schoon te maken of af te voeren. Dat zei Oterdoom maandagavond tijdens de presentatie van de plannen voor het voormalige steenfabriekterrein.

'Geen direct gevaar'

Twee jaar geleden waarschuwde Oterdoom het gemeentebestuur ook al dat de grond is vervuild met kankerverwekkende stoffen afkomstig uit teer. De gemeente liet daarop onderzoek doen waaruit bleek dat de grond inderdaad is vervuild, maar dat er geen sprake is van 'direct gevaar'.
'We hebben daarom met de eigenaar afgesproken dat hij met een plan van aanpak komt voor de vervuilde grond, als het nieuwe bestemmingsplan definitief wordt', zegt wethouder Pier Prins.
De gemeente heeft de afgelopen twee jaar in kaart gebracht waar het voormalige steenfabriekterrein voor gebruikt mag worden. De komende maanden wordt duidelijk of de eigenaar daadwerkelijk iets met het terrein gaat doen en hoe hij de grond gaat saneren.

Tijdbom

Maar dat gaat Oterdoom niet snel genoeg. 'Ook al is er geen direct gevaar voor de omgeving. Hoe langer het duurt, des te groter het gevaar dat de vervuiling dieper de bodem inzakt en in het grondwater terecht komt. Er ligt een tikkende tijdbom onder Rusthoven', zegt Oterdoom.

Sancties

Volgens Prins valt dat wel mee. 'Nader onderzoek moet nog uitwijzen wat voor materiaal er ligt en hoe dat gesorteerd moet worden. Bovendien komt er geen nieuw plan voordat de grond is opgeruimd', zegt Prins.
Maar wat als de eigenaar besluit om niks met het terrein te doen? Prins: 'Als hij niet in beweging komt, gaan we alsnog over tot sancties. Maar wij verwachten dat het de komende maanden duidelijk wordt wat er met het terrein gaat gebeuren.'