Geen ondergrondse stroomkabel door het Hoogeland

© Rick Nederstigt
Er komt definitief geen ondergrondse stroomkabel tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken laten weten.
Dat betekent dat er een hoogspanningslijn komt door het gebied. Ter compensatie krijgt de regio een bedrag van bijna twintig miljoen euro. Het geld is bedoeld voor herstel van schade aan de natuur en om de gevolgen van de aanleg van de hoogspanningslijn zo klein mogelijk te houden.
Minister Kamp: 'De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom uit wind- en zonne-energie neemt snel toe. Dat maakt investeringen in het huidige landelijk hoogspanningsnet noodzakelijk. Zo moet de huidige 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten worden geüpgraded naar een 380 kV-verbinding om de windenergie die bij Eemshaven aan land wordt gebracht, goed te kunnen doorvoeren. Samen met TenneT zijn we met de regio in gesprek gegaan om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk in het landschap in te passen'.
Dit zogeheten landschapsplan zal uiterlijk 1 mei 2017 uitgewerkt moeten zijn. Dit wordt voor de zomer ter inzage gelegd. In de periode daarna zal het verder worden uitgewerkt waarbij de provincie Groningen het voortouw heeft.