Provincie: keuze voor bovengrondse stroomkabel is 'ongelofelijk jammer'

© Rick Nederstigt
'Een gemiste kans.' Zo noemt gedeputeerde Henk Staghouwer het besluit van minister Kamp van Economische Zaken om de stroomkabel tussen Eemshaven en Vierverlaten toch bovengronds te laten lopen.
'Het is ongelofelijk jammer. De kwaliteit van het landschap is fantastisch en we hebben er hard voor gestreden om de kabel ondergronds te krijgen. Maar de minister heeft in zijn wijsheid anders besloten', reageert Staghouwer.

Compensatie

Ter compensatie krijgt de regio een bedrag van bijna twintig miljoen euro. Het geld is bedoeld voor herstel van schade aan de natuur en om de gevolgen van de aanleg van de hoogspanningslijn zo klein mogelijk te houden.
Staghouwer: 'Je kunt pessimistisch zijn en dit geld zien als een doekje voor het bloeden. Maar dat zien wij anders. We hebben nu de mogelijkheid om een deel van de schade te compenseren.'

Gesprekken

Voor een deel van het geld is al een verplichte bestemming, namelijk om de schade aan de natuur te herstellen. De rest van het geld heeft de provincie 'vrij' te besteden, om te zorgen dat de kabels en masten zo goed mogelijk in het landschap worden ingepast.
'Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet. We willen daarover zo snel mogelijk met de colleges van de gemeenten en de inwoners om tafel. De komende maanden zullen we hier hard aan gaan werken.'