Instellingen

Ruimte voor de roerdomp op het Zuidlaardermeer

© Het Groninger Landschap
De werkzaamheden voor de vogel de roerdomp bij het Zuidlaardermeer zijn afgerond. Grote delen van de omliggende rietvelden zijn de afgelopen twee jaar verlaagd.
De rietvelden van het Zuidlaardermeer waren grotendeels te droog voor moerasvogels. Dit komt door peilverlagingen en natuurlijke ontwikkeling.

Profiteren

Behalve de roerdomp profiteren ook andere moerasvogels zoals baardman, grote karekiet en snor. De waterkwaliteit zal door de maatregelen verbeteren. Dankzij de ondergelopen rietvelden zal het slib bezinken. Ondergedoken waterplanten en vissen profiteren hiervan.
Het is de bedoeling dat in de toekomst ook nog andere delen van het gebied aangepakt zullen worden.