Actieplan om het aantal grutto's in Groningen te verdubbelen

© Flickr / Tony Sutton (creative commons)
Twaalf natuur- en landbouworganisaties hebben gisteren het Groninger Weidevogelmanifest ondertekend en aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Inzet is de verdubbeling van het aantal gruttobroedparen in Groningen, van 1000 naar 2000 paar.
De twaalf organisaties willen daarom nog dit jaar het zogeheten 'Groninger Actieplan Weidevogels' maken. Ze trekken aan de bel omdat het aantal gruttobroedparen in Groningen de afgelopen 30 jaar is gedaald van 6000 naar 1000. De voornaamse oorzaak is de intensieve melkveehouderij.

Vereisten

Bloemen en kruiden hebben plaatsgemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras als voedsel voor koeien, waardoor er te weinig insecten over blijven voor gruttokuikens. 'Late maaidata en kruidenrijke weilanden' zijn daarom een vereiste, aldus de organisaties. Evenals het 'optimaliseren van het waterbeheer' en het 'herstel van landschappelijke openheid'.

Uitdaging

De uitdaging is volgens hen om 'de maatregelen goed aan te laten sluiten op de agrarische bedrijfsvoering en ervoor te zorgen dat weidevogelbeheer meerwaarde heeft voor de agrariërs'. De organisaties roepen de provincie, maar ook de gemeenten en waterschappen, op om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van het plan.

Collectief

Ondertekenaars van het collectief zijn: Collectief Groningen West, Collectief Groningen Midden, LTO-Noord, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Avifauna Groningen, Landschapsbeheer Groningen, IVN Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen en Wildbeheereenheden Groningen.

Lees ook: