Meer toeslag: kinderopvangcentra krijgen het weer drukker

© Jos Schuurman/FPS
Na jaren van malaise klimt de kinderopvang weer uit het dal. De kinderopvangcentra krijgen het weer drukker.
Zo ziet SKSG, met 5900 kinderen de grootste organisatie in onze provincie, sinds vorig jaar weer een stijging. 'In de tweede helft van 2016 groeide het aantal kinderen op onze kinderdagverblijven met 4%. Het eerste kwartaal van 2017 gaf alleen al een groei van 3%', zegt Anton Visser, manager planning van SKSG.

Economie

Branchegenoot Kids2B, met vestigingen in Noord-Groningen, beaamt dit beeld. 'Ook bij ons is de groei vorig jaar ingezet', zegt Annemiek Cazemier.
Beide organisaties zeggen twee belangrijke redenen te zien voor de groei: de aantrekkende economie en de verhoging van de kinderopvangtoeslag.
'Meer mensen vinden weer een baan waardoor er meer behoefte is aan kinderopvang en buitenschoolse opvang', verklaart Cazemier.

Kinderopvangtoeslag

Daarnaast is de kinderopvangtoeslag verhoogd. 'Daardoor is het voor ouders de kinderopvang netto goedkoper geworden. Ze krijgen meer geld van het Rijk hiervoor', zegt Visser.
Overigens is de kinderopvangtoeslag in 2009 en 2010 behoorlijk verlaagd. De verhoging die ouders nu krijgen, is nog lang niet genoeg om weer op het oude niveau te komen.

Extra werk

De aantrekkende kinderopvang betekent bovendien dat er weer meer werk is. Cazemier: 'De hoeveelheid personeel groeit uiteraard mee met het aantal kinderen op de opvang.'
Ook SKSG heeft vacatures. 'Bovendien betekent het dat we weer extra activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. We hebben weer wat meer financiële speelruimte om te investeren in kwaliteit en onze speerpunten, zoals sport en bewegen, cultuur, voeding, duurzaamheid en wetenschap en techniek', zegt Visser.
Beide opvangorganisaties zeggen ervan uit te gaan dat de groei van het aantal kinderen op de opvang ook dit jaar doorzet. Visser: 'Wij verwachten dit jaar met 8% te groeien. En dat zijn behoorlijk wat kinderen.'