Bodem COA Ter Apel geen gevaar voor volksgezondheid

De bodem onder het asielzoekerscentrum in Ter Apel is niet zodanig vervuild, dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Tot die conclusie komt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) na bodemonderzoek.
Klachten personeel

Het onderzoek is gedaan op verzoek van medewerkers van het COA. Zij hoopten op die manier uitsluitsel te krijgen over het hoge ziekteverzuim. Een deel van het personeel kampt met klachten als migraine, een hoge bloeddruk, luchtwegklachten en vlekken op de huid.
Het personeel was ervan overtuigd dat de bodem iets te maken heeft met de ziekteverschijnselen. Dit onderzoek spreek dat tegen. Waar het hoge ziekteverzuim dan wel door komt, moet verder onderzocht worden.

Medisch onderzoek

Naast het bodemonderzoek, is ook een medisch onderzoek uitgevoerd. Maar dat werd onlangs al door enkele medewerkers getypeerd als 'flutonderzoek'.
De resultaten van het bloedonderzoek kunnen door het COA niet worden gepresenteerd, omdat het personeel dat niet wil.

Reconstructie

De uitslagen van dit onderzoek nemen niet weg dat er nog wel verschillende stoffen in de ondergrond zitten. Een reconstructie van RTV Noord toonde twee maanden geleden al aan dat de bodemverontreiniging in Ter Apel door de jaren heen nooit voortvarend is aangepakt.

Sanering nodig

Rapporten, memo's en briefwisselingen hebben de afgelopen dertig jaar aangetoond dat sanering van het terrein dan ook nodig is bij een nieuwe bestemming. Maar in die rapporten is - net als in dit laatste onderzoek van het COA - ook gesteld dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is als het terrein gebruikt wordt waarvoor het nu ook bedoeld is.

Lees ook: