Haren krijgt archeologisch park

© Flickr / Tudor Barker (creative commons)
Haren krijgt een archeologisch park. Het komt naast De Vork; de nieuwe opstelplek voor treinen.
Dat wordt door ProRail aangelegd om het hoofdstation in de stad Groningen te ontlasten. Bij de voorbereidende werkzaamheden zijn archeologische vondsten gedaan.

Resten boerderijen

Het gaat daarbij om resten van huizen en van boerderijen uit de periode tussen de steentijd en de middeleeuwen. Ook zijn werktuigen zoals vuurstenen uit die periode gevonden.
De provincie Groningen vindt dat die niet verloren mogen gaan. Om ze veilig te stellen worden de plannen aangepast. Zo wordt het landschap opgehoogd en beplanting verplaatst. Ook worden speciale wandelroutes langs de vondsten aangelegd.

Uitloper zee

'Die vondsten zijn vrij bijzonder. Dit zit in een soort uitloper van wat vroeger ook zee was. Daar was weinig bewoning, dus hebben deze resten grote waarde. En moet het dus ook behouden blijven,' licht D66-gedeputeerde Fleur Gräper toe.
De werkzaamheden aan het nieuwe opstel-terrein beginnen binnenkort. Het archeologisch park is over twee jaar klaar.

Lees ook: