Oplossing voor spoorbrug Noord-Willemskanaal in de maak

© RTV Noord
Er komt een oplossing voor de problemen die de scheepvaart naar Drenthe krijgt door de kortere draaitijd van de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal, vlakbij het station in Groningen.
Dat hebben Gedeputeerde Staten van Groningen in een brief aan Provinciale Staten toegezegd. Dat meldt RTV Drenthe op haar website.
Vanaf 2022 rijden er meer en snellere treinen tussen Groningen en Leeuwarden en gaan alle andere regionale treinen anders rijden. Daardoor kan de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal nog maar twee keer, twee minuten per uur open voor de scheepvaart. Een onmogelijke doorvaart, vinden zowel pleziervaarders als binnenvaartschippers. Dit omdat de spoorbrug ingeklemd is tussen twee andere bruggen. Deze bruggen moeten alle drie in één keer genomen worden.

Oplossing in najaar 
De provincie Groningen zoekt nu met spoorbeheerder ProRail naar een oplossing. In het najaar moeten mogelijke oplossingen besproken worden met belangenbehartigers van de recreatie- en beroepsvaart. Eind dit jaar moet er een definitieve oplossing zijn.