Vleesveehouders krijgen wat lucht

© RTV Noord/Steven Radersma
Vleesveehouders worden dit jaar nog niet gedwongen vee weg te doen. Demissionair staatssecretaris Van Dam van landbouw heeft de niet-melkleverende bedrijven namelijk vrijgesteld van de fosfaatreductieregeling voor 2017.
Overgang

Die regeling kwam er op neer dat alle boeren dit jaar niet meer koeien mogen hebben dan ze op 15 december 2016 op stal hadden staan. De regeling is bedoeld als overgang naar de invoering van de fosfaatrechten in 2018.

Oneens

Vleesveehouders zijn het volstrekt oneens met zowel het reductieplan als de invoering van de rechten per 2018. Ze vinden dat zij ten onrechte over één kam worden geschoren met de melkveehouders.
Die zijn hun ogen de grote veroorzakers van het mestoverschot, waardoor er nu hard moet worden ingegrepen.

Europa

Nederland moet de mestproduktie sterk terugbrengen om te voldoen aan Europese regels, Als dat nu niet gebeurt, volgen er later nog ingrijpender maatregelen.

Grootste slag

Over de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in 2018 dienen woensdag en donderdag rechtszaken in Den Haag. Die zijn aangespannen door de boeren.
De vrijstelling van het reductieplan geeft de vleesveebedrijven voorlopig wat lucht, maar de grootste slag moet nog worden gewonnen.

Lees ook: