Nieuw Paddepoelsterbrug krijgt andere plek

© Google Streetview
De nieuwe Paddepoelsterbrug aan de rand van de stad komt mogelijk honderd meter verderop te liggen. Dat heeft althans de voorkeur van omwonenden, gemeente Groningen, provincie en rijk.
De brug moet worden vervangen, omdat de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt opgeknapt. De lage draaibrug moet nu voor ieder schip open. Bovendien is het Van Starkenborghkanaal niet breed genoeg om twee schepen tegelijk door te laten.

Lage draaibrug

De nieuwe brug wordt ook een lage draaibrug, maar krijgt in het midden een verhoging. Daardoor kan het merendeel van de recreatievaart doorvaren zonder dat de brug open hoeft. De brug komt dan honderd meter ten westen van de huidige te liggen, zodat omwonenden zo veel mogelijk hun uitzicht behouden.

Omfietsen

Probleem is wel dat fietsers naar Zernike door de verplaatsing zouden moeten omfietsen. Daar wordt nog naar gekeken.
De brug wordt waarschijnlijk tussen 2023 en 2025 gebouwd. De oude brug kan tijdens de bouw van de nieuwe in gebruik blijven. Overigens verwacht het Rijk nu de verderop gelegen Gerrit Krolbrug pas in 2023 aan te pakken, terwijl de gemeente uitgaat van 2020.