Hoogkerkers tegen sluiting Rotterdamse scheepswerf

De historische vereniging Hoogkerk maakt zich zorgen over de dreigende sluiting van de scheepswerf " De Koningspoort" in Rotterdam.
Deze museumwerf in de Oude Haven van Rotterdam is een begrip onder eigenaren van oude binnenschepen. Die kunnen hun vaartuig daar op de helling zetten en zelf onderhoud plegen.

Schenking

"De Koningspoort" is in de jaren zeventig in Rotterdam terecht gekomen na een schenking van de suikerfabriek in Hoogkerk-Vierverlaten. Die kocht in verband met uitbreiding van de vloeivelden het terrein van scheepswerf "De Koningspoort" op van de scheepsbouwfamilie Barkmeijer die de werf exploiteerde.

Werf 'De Koningspoort'

Die werf heette " De Koningspoort" omdat die aan het einde van het Peizerdiep lag, dat in Hoogkerk ook wel het Koningsdiep werd genoemd en het gebied er omheen heette "De Koningspoort".
"De Koningspoort" maakt sinds de jaren zeventig onderdeel uit van het Havenmuseum van Rotterdam en wordt nu met sluiting bedreigd omdat het Havenmuseum gefuseerd is met het Maritiemmuseum tot "Het Rotterdams Museum voor maritieme geschiedenis" en die van de werf af wil omdat deze niet rendabel is.

Naam dreigt te verdwijnen

De historische vereniging Hoogkerk vindt het jammer dat de werf in Rotterdam nu met sluiting wordt bedreigd omdat daarmee de naam 'De Koningspoort" helemaal dreigt te verdwijnen uit de geschiedenis.
De vereniging wil handtekeningen in gaan zamelen onder haar leden om " De Koningspoort " open te houden. Ook belangenverenigingen voor eigenaren van oude en historische vaartuigen zetten zich in voor behoud van "De Koningspoort"