'Aandacht voor achterstanden gemeente Hoogezand-Sappemeer'

© Flickr/Caleb Roenigk (Creative Commons)
Na een bezoek van de SP aan Het Taalhuis en sociale wijkteams, concludeert de partij dat 6000 mensen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer laaggeletterd zijn. Ook kampt de gemeente met huurachterstanden.
'Grote problemen', zegt Martine Feenstra-Jansen namens de SP. De partij heeft gemeente Hoogezand-Sappemeer daar nu een aantal vragen over gesteld. Het kwam namelijk tot de conclusie dat er door de 'hoge werkdruk weinig ruimte is voor de inzet op preventie'.

Laaggeletterdheid

Volgens de SP is Het Taalhuis de eerste goede stap om laaggeletterdheid terug te dringen. Maar de partij hoopt dat de drempel voor mensen wordt verlaagd om de instelling te benaderen, door een betere samenwerking tussen Het Taalhuis en sociale wijkteams.
'Het verbaasde ons om te horen dat de sociale wijkteams daar nog moesten starten met een eerste bezoek', aldus Feenstra-Jansen. 'Wij hadden verwacht dat de teams bijvoorbeeld al bij de opzet van het taalhuis meegenomen zouden worden.'
Volgens haar kunnen sociale wijkteams namelijk een 'belangrijke verwijzende functie' vervullen, en daarmee dus de drempel verlagen voor laaggeletterden om toenadering te zoeken tot intitiatieven zoals Het Taalhuis.

Huurachterstanden

Wat betreft huurachterstand is de SP weliswaar onder de indruk van de betrokkenheid en passie waarmee de medewerkers zich inzetten voor hun teams en de inwoners van Midden-Groningen, maar ziet dus nog voldoende ruimte voor verbetering.
De SP is van mening dat de samenwerking tussen woningstichtingen en sociale teams niet optimaal is. 'Dit onder andere door de wijzigingen bij de  woningstichtingen, zoals bijvoorbeeld de fusies en verandering van organisatie.'

Lees ook: