Blijven de schoorstenen in Appingedam karakteristiek, of worden ze bevingsbestendig?

Zijn de Delftse Schoolwoningen in Appingedam nu wel of niet karakteristiek? Met dat dilemma zitten de gemeente en de bewoners in hun maag.
Want nu de gemeente de woningen karakteristiek heeft verklaard, kunnen de schoorstenen op de woningen niet aardbevingsbestendig worden verstrerkt. Dat zint de bewoners niet.

Aannemer

In 2015 concludeerde het Centrum Veilig Wonen dat de lange schoorstenen aan onder meer de Wieger van den Bosstraat in Appingedam niet veilig genoeg zijn. Om ze steviger te maken, moesten ze worden ingekort.
Met bewoners werd een plan opgesteld. De meeste huiseigenaren hadden al een aannemer gevonden om de schoorsteen aan te pakken, zo vertelt bewoner Eltje Bos.

Lijst karakteristieke panden

Maar dan horen de eigenaren plots dat de gemeente hun woning op de lijst met gemeentelijke, karakteristieke panden heeft geplaatst. En dat betekent: geen verbouwingen aan het uiterlijk van de huizen. En dus geen lagere schoorsteen.
'We kregen van de gemeente echt het idee dat de karakteristieke uitstraling belangrijker is dan de veiligheid. We hoorden het bovendien via het CVW en niet van de gemeente. Dat zit ons dwars. Die communicatie is gewoon niet goed geweest', zegt Bos.

Karakteristiek boven veiligheid?

Hij begon samen met buurtbewoners een handtekeningenactie. 'We hebben in een brief aan de gemeente geschreven dat de gemeente verantwoordelijk is als er gewonden vallen', zegt hij.
Inmiddels lijkt de gemeente voornemens om de woningen weer van de lijst te halen. Donderdag wordt het in de gemeenteraad besproken. Bos is voorzichtig positief. 'Het lijkt goed te komen, maar we willen niet te vroeg juichen.'

Lees ook: