'Geen woondiscriminatie op Schiermonnikoog'

'Wij zijn tegen het eerst aan moeten bieden aan eilanders. Er is een vrijheid van vestigen.' Fractievoorzitter Marijke Rupert van Democraten Schiermonnikoog (DS10) pleit ervoor dat woningzoekers gelijke kansen moeten krijgen.
Eilanders moeten volgens haar niet de voorkeur krijgen bij de beschikbaarheid van woningen.

Gelijke kansen
Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad over de concept-woonvisie van het eiland. DS10 wil dat iedereen die op Schiermonnikoog wil wonen deze mogelijkheid krijgt.

'We kunnen wel eisen stellen', zegt wethouder Willem Meerdink. Hij wees de fractie erop dat de gemeente de Waddentoets kan hanteren. Hierin staan afspraken met het Rijk die de eilanden ten goede moeten komen. 'We kunnen dus wel eisen stellen. Bijvoorbeeld of nieuwe bewoners een economische en sociale binding hebben met het eiland.'

Voorraad creëren
Meerdere partijen in de raad willen dat er meer starterswoningen komen. Zowel huur als koop. Schiermonnikoog heeft een wachtlijst als het gaat om de vraag naar woningen. De wethouder deelt deze en voegt daaraan toe 'dat er voor elke doelgroep voldoende woningen moeten zijn'. Hij vindt dat er zowel voor mensen met de kleine als grote beurs aanbod moet zijn. 'Dus ook nieuwe woningen in de duurdere huur.'

Er zijn onvoldoende betaalbare woningen op het eiland, de beschikbaarheid van de bestaande woonruimte is beperkt doordat er weinig doorstroming plaatsvindt en toegevoegde betaalbare koopwoningen stijgen snel in prijs.

Wat te doen met bestaande gebouwen?
De gemeente wil de woning problemen aanpakken door onder andere gebouwen een andere bestemming te geven.

Zo zijn er plannen om het gebouw aan de Nieuwestreek 1, dat bekend staat als het 'Koningshuis', om te bouwen tot appartementen om meer woongelegenheid te bieden op het eiland. Maar niet iedereen is het hier mee eens. Sommige eilanders lijkt het mooi hier een plek te creëren waar cultuur en geschiedenis van het eiland een vaste plek krijgen.

Verder gaat de gemeente op zoek naar nieuwbouwlocaties op het eiland.

Het college gaat de woonvisie met de wensen van de raad verder uitwerken.
Meer over dit onderwerp:
SCHIERMONNIKOOG
Deel dit artikel:

Recent nieuws