Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen met blijverslening

© FPS / Jos Schuurman
Drempels verwijderen, de slaapkamer verplaatsen naar de begane grond of technische zorgvoorzieningen aanbrengen. Wie zijn woningen levensloopbestendig wil maken kan daarvoor binnenkort een lening vragen. De Marne voert de blijverslening in.
De gemeente wil ouders stimuleren om hun woning aan te pakken. Ouderen willen volgens de gemeente steeds vaker blijven in het huis en de buurt waar ze nu wonen. De blijverslening maakt het mogelijk om dit nu ook te kunnen.

Geld beschikbaar

De raad gaat ermee akkoord dat het college 250.000 euro beschikbaar stelt voor de leningen. Aanvragers kunnen een lening van maximaal 20.000 euro krijgen.
Het merendeel van de raden vindt dat de hoogte van de lening gelijk getrokken moet worden met de omliggende gemeente. Zo kan er in Winsum een hogere lening gevraagd worden.

Wel terugbetalen

De raad wil dat het college de terugbetalingen van de leningen goed in de gaten houdt.
De lening kan aangevraagd worden via de website van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Lees ook: