Instellingen

Fietsers na de zomer de baas over auto's bij Eikenlaan

© Gemeente Groningen
De fietsersoversteek in de Eikenlaan in de stad moet na de zomer open gaan.
Vanaf de start van het nieuwe studiejaar krijgen fietsers die de drukke straat willen oversteken voorrang. Dagelijks maken duizenden fietsers gebruik van deze route richting Zernike. Ze kruisen de Eikenlaan, waar elke dag tienduizenden auto's overheen rijden.

Omstreden

Het besluit om fietsers voorrang te geven is omstreden. Binnen de gemeenteraad was er een krappe meerderheid voor, veel oppositiepartijen en ook collegepartij VVD zien het niet zitten. Ze voorzien opstoppingen die tot problemen leiden voor bussen en nooddiensten die gebruik maken van de Eikenlaan.
Over de Eikenlaan heen komt rood fietsersasfalt te liggen om duidelijk te maken dat fietsers voorrang hebben.Ook komen er borden en extra verlichting. De voorrangssituatie krijgt eerst een tijdelijke inrichting, na drie maanden bekijkt de gemeente hoe het loopt.
Dit wordt de situatie aan de Eikenlaan (Beeld: gemeente Groningen)

Fietspad park Selwerd

De kruising sluit aan op het fietspad door park Selwerd, dat wordt verbreed om de grote stroom fietsers te kunnen verwerken. Deze aanpassing leidde tot veel kritiek van omwonenden, omdat er tientallen bomen zouden sneuvelen. Dit worden er uiteindelijk achtentwintig.

Wilhelminakade

De gemeente pakt dit jaar nog twee fietsprojecten aan. De kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg krijgt een zogenoemde fietsrotonde. Die komt als het ware bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer.
Dit wordt de situatie aan de Wilhelminakade (Beeld: gemeente Groningen)

Tracé Helperzoom

Ook is de keuze inmiddels gemaakt voor de plek van het fietspad langs de Helperzoom. Onlangs werd al duidelijk dat het fietspad aan de oostkant van de weg komt te liggen. Vraag was nog of de route voor of achter de bomenrij zou moeten komen. Gekozen is nu voor een variant waarbij het fietspad vanaf Saaksumborg achter de bomen langsgaat en vanaf Tuinwijk tegen de rijbaan aanligt.
Schets van de situatie aan de Helperzoom (Beeld: gemeente Groningen)

Lees ook: